Atlas ptaków

Dudek

    Upupa epops

Jedyny ptak w Polsce posiadający na głowie tak okazały czubek. Czubek, dzięki któremu stał się bohaterem przysłowia „Każdy dudek ma swój czubek”. Z jednej strony przysłowie to oznacza, że każdy ma coś, czym może się pochwalić, natomiast z drugiej strony dawniej ”dudkiem” w potocznej polszczyźnie nazywano…. głupka, błazna, a więc oznacza, że każdy z nas ma jakąś wadę, przywarę…

Autor: Agata Maciołek

Jak wygląda Dudek?

Jak rozpoznać Dudka?

Dudek to bardzo charakterystycznie wyglądający, ptak wielkości niewielkiego gołębia). Na głowie ma duży, bocznie spłaszczony i bardzo ruchliwy czub. Upierzenie dorosłych dudków jest płowopomarańczowe, skrzydła pasiaste, czarno-białe (co szczególnie rzuca się w oczy w locie), ogon czarny z białym, poprzecznym pasem, czarno-białe są też zakończenia najdłuższych piór w czubie. Dziób ciemny, cienki, długi, i zagięty ku dołowi. Młode ptaki są niemal kopią starszych osobników, różniąc się jedynie mniej kontrastowymi barwami oraz mniejszym czubkiem. U ptaków brak wyraźnego dymorfizmu płciowego, jednak barwy samicy są nieco bardziej stonowane.
Lot Dudka jest falisty, z krótkimi ślizgami, często nisko nad ziemią, z charakterystycznym zamykaniem szerokich, zaokrąglonych skrzydeł. Na ziemi, na której jest bardzo często spotykany, przemieszcza się żwawo i zrywami, podobnie jak Szpak.

średni rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Dzięcioł
sylwetka ptaka w locie podobna do Dzięcioł
długi dziób
biały kolor

Jak rozpoznać Dudka po głosie?

Monotonne niskie „du-du-du”, słyszane również jako „ududud” (lub przypominające odległe szczekanie psa „hup-hup-hup”),– stąd i nazwa Dudek (oraz podobnie brzmiące nazwy w większości innych języków). Gdy ptak jest zaniepokojony i podekscytowany wydaje wysokie, hałaśliwe „sziir”. Jeszcze inne głosy usłyszymy podczas godów oraz karmienia piskląt – będą to suche i warkotliwe „czerrrr”.

Gdzie i kiedy można zobaczyć Dudka?

Dudki są gatunkiem wędrownym. Do Polski przylatują w kwietniu, natomiast odlatują we wrześniu lub październiku. Zimują w Afryce.
U nas zasiedlają przede wszystkim doliny rzeczne i skraje lasów ze starymi, dziuplastymi drzewami w pobliżu pastwisk, łąk i pól. Chętnie osiadają przy polnych drogach, czasami spotkamy je choćby w środku wsi, unikają jednak zwartej zabudowy, podobnie jak zwartych lasów. Gniazdo zakładają w dziuplach, norach, pod kamieniami, wykrotami, w odpowiednio dużych skrzynkach lęgowych.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj bliżej Dudka

Jak wygląda Dzięcioł Średni?
Jak wygląda Dzwoniec?

Gniazdo Dudków wyściełane jest bardzo skromnie – suchą trawą lub liśćmi, częściej bez wyściółki. Pod koniec kwietnia lub w maju samica składa od 5 do 7 zielonkawych lub brązowawych jaj, po czym samodzielnie je wysiaduje, podczas gdy samiec przynosi jej pożywienie do gniazda. Kiedy pisklęta przychodzą na świat po 17 – 18 dniach, są pokryte białym puchem i całkowicie ślepe. Po czterech tygodniach spędzonych pod opieką rodziców młode opuszczają gniazdo, jednak jeszcze przez kolejny miesiąc przebywają razem z rodzicami. Dojrzałość płciową osiągają w wieku dwóch lat.
Ponieważ gniazda Dudków często znajdują się niezbyt wysoko nad ziemią (albo tuż pod nią) i w związku z tym pisklęta narażone są na ataki drapieżników, obrały one specyficzną taktykę obronną. W niebezpieczeństwie wystrzykują z gruczołu kuprowego mazistą, cuchnącą padliną ciecz, którą razem z kałem wystrzykują w kierunku wroga, syczą jak węże i dotkliwie dziobią
Dudki dużo czasu spędzają na ziemi, a do żerowania potrzebują niskiej trawy lub odsłoniętej gleby. Pożywienie stanowią dla nich przede wszystkim większe owady takie jak pasikoniki, chrabąszcze, turkucie, które za pomocą długiego dzioba wyciąga z ziemi. Często w sąsiedztwie ludzi, są jednak bardzo ostrożne i trzymają się na dystans. W razie zaskoczenia przez latającego drapieżnika dorosłe Dudki przywierają do ziemi, szeroko rozkładają skrzydła i ogon i kręcą głową z nastroszonym czubem chcąc w ten sposób zmylić przeciwnika.

Galeria

Z kim łatwo pomylić Dudka?

Dudka trudno pomylić z jakimkolwiek innym występującym w Polsce ptakiem.

Dudek w liczbach

Masa ciała50–80 g
Rozpiętość skrzydeł44-48 cm
Długość ciała25-29 cm
Liczebność w Polsce22-35 000 par lęgowych. (Liczebność ma ostatnio lekką tendencję wzrostową, co tłumaczy się coraz gorętszymi latami, co sprzyja Dudkom preferującym  suchy i ciepły klimat).
Statusgatunek najmniejszej troski (LCR), objęty ścisłą ochroną gatunkową

Jak pomóc Dudkowi?

Główne zagrożenia dla tych ptaków stanowią chemizacja rolnictwa (zatrucie siedlisk i pokarmu), zaorywanie pastwisk, wycinanie dojrzałych, dziuplastych drzew, które Dudki zajmują w okresie lęgowym, gęstniejąca zabudowa i drogi.

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz