Atlas ptaków

Kowalik

    Sitta europaea

Ten niewielki ptak, trochę większy od wróbla, pokazuje swój wojowniczy charakter już od pierwszych dni życia. Pisklęta, które najgłośniej dopominają się o pokarm, dostają go jako pierwsze. Ich mniej krzykliwe rodzeństwo odżywia się przez to nieregularnie i na tym etapie rozwoju może ważyć nawet trzy razy mniej.

Autorka: Aleksandra Marczuk

Jak wygląda Kowalik?

Jak rozpoznać Kowalika?

Zwinny i ruchliwy Kowalik zwraca uwagę charakterystyczną sylwetką bez wyraźnie wyodrębnionej szyi, ze stosunkowo dużą głową i długim, wąskim, ostro zakończonym dziobem. Ma białe policzki, a na oczach charakterystyczną czarną „opaskę”, biegnącą od nasady dzioba aż do grzbietu. Grzbiet Kowalika ma elegancki stalowoszary kolor z niebieskawym refleksem, brzuch natomiast jest rdzawopłowy, często różowawy, ciemniejący ku tyłowi. Rdzawokasztanowate spodnie pióra u nasady ogona są ozdobione białymi plamami. Upierzenie obu płci jest podobne, ale samce wyróżniają się intensywniejszym ubarwieniem rdzawych boków i podbrzusza. Kolorystyka spodu ciała różni się w zależności od zamieszkiwanego przez kowaliki regionu. Osobniki spotykane w północno-wschodniej Polsce, czy te z Rosji Skandynawii, mają białawe brzuch i pierś.

Kowalik z dużą energią porusza się po pniu drzewa we wszystkich kierunkach, jednak to co go zdecydowanie wyróżnia, to chodzenie po pniu głową w dół. Lżejszy i zwinniejszy od dzięciołów, przyjmuje pozycje, które dla tych drugich są niebezpieczne, np. zwisa z gałęzi głową do dołu lub swobodnie przemieszcza się po jej spodniej stronie. Wędrując po pniach, nie podpiera się ogonem, jak robią to pełzacze i dzięcioły (u kowalika pióra ogona są zbyt krótkie – mają tylko 5 cm długości). Wystarczają mu jego twarde, ostre i chwytliwe pazury, które są doskonale przystosowane do poruszania się po korowinie. Kowalik opanował umiejętność wędrowania również po bardzo gładkich powierzchniach, w tym po pniach buków. Do tego zgrabnie porusza się w gęstych koronach drzew.

Zimą Kowaliki przyłączają się do żerujących sikorek, a nawet wróbli, trznadli czy zięb, by wspólnie zdobywać pokarm i ostrzegać się przed wrogami. Ten prawdziwy ptasi opryszek chętnie odwiedza karmniki, ale korzysta z nich wyłącznie na swoich zasadach: natychmiast rozpędza pożywiające się stadko i przystępuje do jedzenia samotnie, często w zawrotnym tempie. Zjada niemal wszystko, co znajdzie w karmniku – lubi między innymi boczek i słoninę, owies i słonecznik – a nadmiar pożywienia gromadzi w pobliskich „spiżarniach”: najchętniej w porowatościach kory drzew, ale także w szczelinach murów, w rynnach, pod parapetami lub choćby w ziemi. Nie jest płochliwy. Zdarza się, że oswojone osobniki jedzą z ręki dokarmiającego je człowieka.

mały rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Wróbel
sylwetka ptaka w locie podobna do Wróbel
krótki dziób
kolorowy kolor

Jak rozpoznać Kowalika po głosie?

Kowalika zwykle najpierw usłyszymy, a potem zobaczymy. Odzywa się dużo, różnorodnie i głośno. Najczęściej dynamicznym, wyrzucanym pojedynczo lub w seriach „tilt” lub donośnym, nieco melancholijnym „wuju-wuju-wuju”.

Gdzie i kiedy można zobaczyć Kowalika?

To stosunkowo liczny ptak osiadły. Upodobał sobie lasy liściaste, większe parki, śródpolne zadrzewienia, ogrody, aleje i cmentarze ze starym drzewostanem, szczególnie tam, gdzie rosną dęby i buki. Unika terenów otwartych.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj Kowalika bliżej

Jak wygląda Kowalik?
Jak wygląda Dzwoniec?

Kowalik zwykle jest samotnikiem. Przez cały rok przebywa na swoim terytorium lęgowym, strzegąc go przed intruzami. Lęgnie się od maja do czerwca. Najchętniej zajmuje dziuple wykute przez dzięcioły (z uwagi na inną niż u dzięciołów budowę czaszki sam nie potrafi ich wykuć), rzadziej składa jaja w budkach lęgowych. Zajętą przez siebie dziuplę starannie przystosowuje do własnych rozmiarów. Jeśli otwór jest zbyt duży, samica zmniejsza jego średnicę, zalepiając go masą z błota i gliny, wcześniej wymieszanych w dziobie ze śliną. Tak przygotowana zaprawa twardnieje jak cegła, czyniąc z dziupli bezpieczny azyl. Otwór staje się na tyle mały, że ona sama z trudem przeciska się przez niego, ale dzięki czemu dziupla pozostaje niedostępna dla potencjalnych drapieżników lub konkurencji, która mogłaby ją przejąć (np. Szpaków). Kowalik dba również o wnętrze swojej fortecy: gliną wygładza nierówności dziupli i wyściela ją płatkami kory, mchem i suchymi liśćmi. Tak przygotowane miejsce lęgowe może służyć nawet kilka sezonów.

Jaja wysiaduje tylko samica, przez 14–16 dni. Po wykluciu się piskląt samiec karmi młode i samicę. Pisklęta wylatują z gniazda po 22–24 dniach. Po raz pierwszy przystępują do rozrodu, gdy skończą rok.

Dieta Kowalika składa się z owadów i ich larw, pająków i innych bezkręgowców, które ptak swoim dziobem sprytnie wyjmuje ze szczelin w korze; rzadziej żeruje na ziemi. Czasem uda mu się pochwycić zdobycz w locie. Umiejętność schodzenia głową w dół zapewnia mu inną perspektywę i możliwość znalezienia w korze owadów niezauważonych przez ptaki poruszające się po pniu do góry.

Gdy jesienią i zimą owadzie menu jest ograniczone, Kowalik żywi się drobnymi owocami i nasionami, żołędziami, orzechami laskowymi i bukwią. Często gromadzi zapasy. Mocnymi uderzeniami dzioba wbija orzechy w szczeliny w korze, a dobiegający wówczas odgłos może przypominać dudnienie dzięcioła. Żeby dostać się do pokarmu zamkniętego w jakiejś twardej łupinie może go też przytrzymać stopami – dziobem przebija twardą osłonę i wydłubuje zawartość. Spija także soki spływające z drzew.

Galeria

Z jakim ptakiem można pomylić Kowalika?

Z daleka, przy kiepskiej widoczności, może przypominać Pełzacza – ale tylko z zachowania. Wyraźnie odróżnia go jednak sylwetka, barwy oraz skłonność do przemieszczania się po drzewie głową skierowaną do dołu.

Zdjęcie obok: Pełzacz.

Jak odróżnić Paszkota od Śpiewaka?

Kowalik w liczbach

Masa ciała20-25 g
Rozpiętość skrzydeł23-27 cm
Długość ciała13-14 cm
Liczebność (w Polsce)ok. 500 tys. par lęgowych
Statusw Polsce objęty ochroną gatunkową, niezagrożony wymarciem, status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.

Jak pomóc Kowalikowi?

Aby pomóc kowalikom, chrońmy dojrzałe, dziuplaste drzewa, zachowujmy i odtwarzajmy parki oraz zadrzewione przydroża, a także ogrody z różnorodną roślinnością, zwabiającą między innymi owady – to sposób nie tylko na zapewnienie ptakom (nie tylko Kowalikom) dogodnego miejsca do życia, ale także na ocalenie bioróżnorodności. W miejscach z młodszym drzewostanem i w lasach gospodarczych, z niewielką ilością dziupli lęgowych, istotne znaczenie dla liczebności Kowalików (oraz wielu innych gatunków) ma zakładanie skrzynek lęgowych. Zimą regularnie dokarmiajmy ptaki.

Bibliografia

Encyklopedia. Ptaki, Warszawa 2009.

Przewodnik Collinsa. Ptaki Europy i obszaru Śródziemnomorskiego, Warszawa 2012.

Bralczyk Jerzy, Zwierzyniec, Warszawa 2019.

Karczewski Jacek, Jej wysokość gęś. Opowieści o ptakach, Poznań 2019.

Kossak Simona, Opowieści, Białystok 2017.

Kossak Simona, Opowieści z Dziedzinki, Białystok 2017.

Łubieński Stanisław, Dwanaście srok za ogon, Wołowiec 2016.

Pióro Marek, Plamka mazurka. Jak ptaki odmieniły moje życie, Warszawa 2019.

Sokołowski J., Ptaki Polski, Warszawa 1988.

Strony internetowe
www.birdlife.org
www.en.wikipedia.org

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz