Atlas ptaków

Łabędź Krzykliwy

    Cygnus cygnus

Łabędź Krzykliwy to częsty bohater legend, utworów literackich czy muzycznych. Zawdzięczamy mu m.in. baśń Dzikie łabędzie (Christian Andersen), słynny balet Jezioro Łabędzie (Piotr Czajkowski), a także frazeologizm „łabędzi śpiew” oznaczający ostatnią pieśń wykonywaną przed śmiercią.

Autorka: Agata Rokita

Jak wygląda Łabędź Krzykliwy?

Jak rozpoznać Łabędzia Krzykliwego?

Pod względem rozmiarów, takich jak rozpiętość skrzydeł i długość ciała, zbliżony do bardziej znanego w Polsce i znacznie liczniejszego Łabędzia Niemego, choć jest nieznacznie lżejszy od niego. Łabędzice są mniejsze od swoich partnerów. W przeciwieństwie do Niemych, pływające, Krzykliwice szyję trzymają prosto, nie zaś wygiętą w kształcie litery S, nie układają też skrzydeł w żagle. Szata dorosłych ptaków jest jednolicie biała. Na dziobie dominuje żółty klin ciągnący się od nasady co najmniej do nozdrzy (ok. 2/3 jego długości), pozostała część jest czarna. Pisklęta pokrywa szarawy puch. Brudnoszare są też ptaki młode, a ich dzioby są szaro-żółtawo-bladoróżowe. Dorosłą, białą szatę Łabędzie Krzykliwe uzyskują w trzecim roku życia.

duży rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Gęś
sylwetka ptaka w locie podobna do Gęś
długi dziób
biały kolor

Jak rozpoznać Łabędzia Krzykliwego po głosie?

Od znacznie liczniejszego w naszym kraju Łabędzia Niemego różni się – zgodnie z nazwą – m.in. tym, że głośno się odzywa. Podczas gdy nadlatujące Łabędzie Nieme usłyszymy za sprawą rytmicznego szumu skrzydeł, w przypadku Łabędzi Krzykliwych rozpoznawczym odgłosem jest charakterystyczne trąbienie, fanfary, niektórym kojarzące się z klangorem Żurawi lub nawoływaniem dzikich gęsi.

Gdzie i kiedy można zobaczyć Łabędzia Krzykliwego?

Skandynawię, Północną Rosje i Syberię aż po Czukocję i Kamczatkę. Zimuje na południe od lęgowisk – na śródlądziu oraz wzdłuż wybrzeży Wysp Brytyjskich, Morza Północnego, Bałtyckiego, w południowo-wschodniej Europie, wokół Morza Czarnego i Kaspijskiego i dalej w Chinach, Korei i Japonii. W Polsce gatunek ten zaczął ponownie gniazdować w pierwszej połowie lat 70. XX wieku – pierwsze gniazdo stwierdzono na Bagnach Biebrzańskich. Od końca lat 80. ubiegłego wieku liczba Łabędzi Krzykliwych żyjących w naszym kraju stale rośnie. Największym polskim zimowiskiem tych ptaków są rozlewiska Parku Narodowego Ujście Warty, gdzie rezyduje ich ok. 4 tysięcy. Podczas przelotów gatunek ten można zobaczyć i usłyszeć niemal w całej Polsce, w największej ilości – na północy i zachodzie kraju.

Wiosną, wraz z topnieniem lodów, powraca w miejsca lęgowe, wybierając na siedliska rozlewiska w tundrze i tajdze, otoczone szuwarami jeziora i starorzecza, często też mniejsze stawy i torfowiska. Gniazdo ma postać niewysokiego kopca zbudowanego z roślinnego materiału, tj. kłączy, korzeni, zeszłorocznych pałek wodnych, trzcin czy turzyc.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj bliżej Łabędzia Krzykliwego

Jak wygląda Dzięcioł Średni?
Jak wygląda Dzwoniec?

Łabędź jest dla nas symbolem „małżeńskiej” wierności. Ptaki te zwykle łączą się w trwałe pary i dopiero w przypadku śmierci jednego z partnerów, ten drugi szuka nowego towarzysza. W ciągu roku wyprowadzają jeden lęg. W naszych warunkach w kwietniu samica składa 3-7 jaj (mniej niż Łabędzie Nieme), które wysiaduje przez 35-40 dni. W tym czasie partner czuwa w pobliżu gniazda i w razie konieczności staje w obronie swojej rodziny. Po wykluciu pisklęta są szybko wyprowadzane na wodę – jak na zagniazdowniki przystało. W tym czasie opiekę nad nimi sprawują oboje rodzice i w sytuacjach naruszających bezpieczeństwo potomstwa uderzają skrzydłami i szarpią dziobami. Młode rosną powoli. Pierze zastępuje puch dopiero po dwóch miesiącach. Zaczynają latać najwcześniej po trzech miesiącach.

Ich pokarm stanowią przede wszystkim rośliny wodne, a także plankton, rozwijające się w wodzie larwy owadów, żabi skrzek czy ikra ryb. Na lądzie Łabędzie Krzykliwe uzupełniają swoją dietę trawami i zbożami – w okresie zimy i wiosny można zobaczyć stada tych ptaków odpoczywających i żerujących na polach uprawnych. Do zdobywania pożywienia w wodzie przydatna jest długa szyja, która pozwala wydobywać pokarm na powierzchnię. Gdy łabędź spławikuje, charakterystyczny, wystający nad powierzchnią wody kuper świadczy o sięganiu do pożywienia znajdującego się w głębszych partiach akwenu. Nie nurkuje.

Galeria

Z kim łatwo pomylić Łabędzia Krzykliwego?

Spośród trzech gatunków łabędzi, które można zaobserwować w Polsce, Krzykliwy– ze względu na kolorystykę dzioba – najbardziej przypomina Łabędzia Czarnodziobego, popularnie zwanego Bewikiem, tyle że proporcja czarnego i żółtego u tego drugiego jest odwrotna. Dziób Czarnodziobych poza żółtą nasadą jest w większości czarny, podczas gdy stosunkowo długi, klinowaty dziób Krzykliwych jest w większości żółty. Krzykliwe są też przeważnie dużo większe.

Popularne u nas Łabędzie Nieme mają dziób czerwony z wyrazistą, czarną naroślą u nasady. (na zdjęciu obok: Łabędź Czarnodzioby)

Jak wygląda Syczek?

Łabędź Krzykliwy w liczbach

Masa ciałasamice 5600–13100 g, samce 7200–15500 g
Rozpiętość skrzydeł205–243 cm
Długość ciała140–165 cm
Liczebność w PolsceW roku 2007 gniazdowały u nas 53 pary Łabędzi Krzykliwych, w roku 2019 – już 188 par – głównie na Pomorzu, Dolnym Śląsku z Doliną Baryczy, na Warmii z Mazurami i Podlasiu.
Statusobjęty jest ścisłą ochroną gatunkową, skalsyfikowany jako gatunek bliski zagrożenia (NT), w klasyfikacji międzynarodowej – najmniejszej troski (LC)

Jak pomóc Łabędziowi Krzykliwemu?

W przeciwieństwie do Łabędzia Niemego Krzykliwiec unika obecności człowieka. Jeśli zatem znajdziesz się w pobliżu jego terenu lęgowego, wycofaj się, aby zaniepokojone ptaki nie porzuciły gniazda. Ochrona i przeciwdziałanie osuszaniu choćby niewielkich mokradeł i regulacji rzek, zachowanie pasów trzcin i szuwarów przy jeziorach i stawach pozwoli zachować potencjalne tereny lęgowe tego ptaka.

Bibliografia

https://monitoringptakow.gios.gov.pl/labedz-krzykliwy.html

http://bagnasadobre.pl/artykul/labedz-krzykliwy-cygnus-cygnus/

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz