Atlas ptaków

Orlik Grubodzioby

    Aquila clanga

Zna się na rzeczy. Wie, że bagna są dobre!

Autorka: Agata Rokita
Zdjęcie: Antoni Kasprzak

Jak wygląda Orlik Grubodzioby?

Jak rozpoznać Orlika Grubodziobego?

Dorosły Orlik Grubodzioby w locie wygląda zjawiskowo – jego masywna, bardzo ciemna sylwetka z szerokimi skrzydłami w kształcie prostokąta majestatycznie unosi się nad ziemią. Elementem charakterystycznym w skrzydle jest 7 palczastych lotek Ogon stosunkowo krótki. Żółto-czarny dziób i żółte nogi przełamują monochromatyczność ciemnobrązowego upierzenia.

Samice zwykle wyraźnie większe od swoich partnerów.

duży rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Jastrząb
sylwetka ptaka w locie podobna do Myszołów
jastrzębi dziób
brązowy kolor

Jak rozpoznać Orlika Grubodziobego po głosie?

Gdzie i kiedy można zobaczyć Orlika Grubodziobego?

Przez Polskę przebiega zachodnia granica występowania tego gatunku – stałym lęgowiskiem jest już u nas tylko Kotlina Biebrzańska, gdzie gniazduje kilkanaście par. W tej liczbie uwzględniane są także pary mieszane (z Orlikiem Krzykliwym), których obecność stwierdzono też na obrzeżach Puszczy Białowieskiej i na Lubelszczyźnie. Par składających się z samych Orlików Grubodziobych jest jeszcze mniej – przypuszczalnie nie więcej niż 10. Jest to więc „biały kruk” wśród ptaków.

Orliki Grubodziobe lęgną się w Palearktyce – od wschodniej Europy aż po wybrzeża Pacyfiku. Światową populację tego gatunku szacuje się na ok. 3000 par, z czego na Europę przypada ok. 1000 par. Najwięcej jest ich w Rosji (ok. 800 par) i na Białorusi (ok. 100-150 par).

Orliki zamieszkujące nasz kontynent zimują na południu Europy i w północno-wschodniej Afryce, m.in. w Sudanie, gdzie odlatują od września do listopada. Do Polski wracają pod koniec marca lub na początku kwietnia.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj Orlika Grubodziobego bliżej

Jak wygląda Dzięcioł Średni?
Jak wygląda Orlik Grubodzioby?

Rozległe bagna i torfowiska to ich dom. Na początku okresu lęgowego, o ile na rozlewiskach jest woda (a w ostatnich latach obserwujemy niekorzystną tendencję do ciągłego obniżania się poziomu wód zarówno gruntowych jak i powierzcniowych), ptaki te żyją w izolowanych enklawach, trudno dostępnych dla człowieka.

Na gniazda wybierają dojrzałe i wysokie drzewa o rozłożystych koronach, najczęściej na skraju rozległego podmokłego lasu – olsu lub brzeziny moczarowej. W początkowej fazie lęgu teren ten jest zazwyczaj podtopiony, stając się niedostępną i zapewniającą bezpieczeństwo ostoją. Orliki Grubodziobe zwykle same budują z gałęzi solidne gniazdo o średnicy 1,3 m, które służy im kilka lat i może w końcu osiągać prawie metrową wysokość. Zajmują też opuszczone gniazda po Orliku Krzykliwym, Jastrzębiu, czy Bieliku. Przez cały okres lęgowy donoszą do gniazda świeże gałązki drzew, co ma – jak się przypuszcza – odstraszać pasożyty.

Orlica składa najczęściej 2 jaja. Z pary piskląt zwykle dorasta starsze i silniejsze, które w ramach tzw. kainizmu eliminuje słabsze rodzeństwo. Młode opuszcza gniazdo po 9 tygodniach.

Orliki Grubodziobe, to ptaki dwusiedliskowe. Pod gniazda potrzebują dojrzałych lasów, a na polowanie lecą na bagienne łąki i rozlewiska, w promieniu 10 km od gniazda. Ofiar – głównie gryzoni i mniejszych ptaków – wypatrują z lotów patrolowych. W godzinach rannych i wieczornych polują z zasiadki, np. z gałęzi drzewa. Jak na mieszkańców terenów podmokłych przystało, w ich diecie są też płazy i duże owady, które chwytają, przemierzając swój rewir pieszo.

Orlik Grubodzioby to jeden z naszych najrzadszych ptaków, któremu dedykowano m.in. wieloletni projekt Orlik Grubodzioby Ptak Jakich Malo! wdrażany przez Ptaki Polskie (obecnie Jestem na pTAK! i Partnerów (Biebrzański Park Narodowy oraz Komitet Ochrony Orłów). Niekorzystną tendencją z punktu widzenia ochrony Orlika Grubodziobego jest krzyżowanie się z Orlikiem Krzykliwym, co ułatwia kurczenie się i zanikanie optymalnych lub tylko dogodnych siedlisk (przesuszenie bagiennych łąk i co za tym idzie sukcesja krzewów i drzew na żerowiskach oraz brak dojrzałych, odpowiednio silnych drzew pod gniazda). Sytuację Grubodziobych dodatkowo utrudnia geograficzna izolacja naszej populacji, która przez wielkoskalowe melioracje i osuszanie bagien straciła kontakt z ptakami gnieżdżącymi się na Białorusi i Ukrainie.

Galeria

Z kim łatwo pomylić Orlika Grubodziobego?

Z bliźniaczym Orlikiem Krzykliwym. Dorosły Orlik Grubodzioby jest z wierzchu jednolicie ciemnobrązowy, z kolei jego pokrywy podskrzydłowe są ciemniejsze od lotek. Tymczasem trochę mniejszy od niego Orlik Krzykliwy, ma jasnobrązowe pióra na głowie, szyi, tułowiu, a pokrywy podskrzydłowe – odwrotnie niż u Orlika Grubodziobego – jaśniejsze od lotek. W naturze zdarzają się hybrydy obu gatunków, co nastręcza jeszcze więcej problemów i często czyni pełną identyfikację niemożliwą. Łatwiej rozróżnić młode ptaki – na zewnętrznej stronie bardzo ciemnych, nawet brązowoczarnych skrzydeł Grubodziobego znajdują się co najmniej dwa rzędy dużych, podłużnych kremowych plamek, nad którymi widać też pojedyncze jasne pióra układające się we atrakcyjny wzór. Pokrywy podskrzydłowe są wyraźnie ciemniejsze od szarawych lotek. U Krzykliwego plamek na skrzydłach jest mniej, są one mniejsze i jakby bardziej przypadkowo rozrzucone, dodatkowo z tyłu głowy widoczna jest żółtopomarańczowa plama. W rozłożonych skrzydłach Orlika Grubodziobego doliczymy się 7 palczastych lotek – u Orlika Krzykliwego jest ich 6.

Warto też pamiętać, że Orlik Grubodzioby jest u nas gatunkiem ekstremalnie rzadkim i praktycznie nie mamy szansy spotkać go poza Bagnami Biebrzańskimi, a w czasie przelotów w wąskim pasie pogranicza ściany wschodniej.

Jak wygląda Orlik Krzykliwy?

Orlik Grubodzioby w liczbach

Masa ciałasamice 1,8-2,5 kg, samce 1,6-1,9 kg
Rozpiętość skrzydeł155-180 cm
Długość ciała65-72 cm
Liczebność w Polsce
Statusgatunek z Polskiej Czerwonej Księgi, krytycznie zagrożony objęty ochroną ścisłą i strefową, w 2019 roku zarejestrowano w Polsce 12 par

Jak pomóc Orlikowi Grubodziobemu?

Ze względu na rodzaj siedliska, czyli mokradła i rozległe bagna, które przez rodzime rolnictwo traktowane są jako wróg numer 1 (jako rzekomo „nieużyteczne”), a w konsekwencji osuszane i meliorowane (z myślą o przekształcaniu w obszary „produktywne”), Orlik Grubodzioby stracił większość swojej przestrzeni ż życiowej.

Uczmy więc najbliższych (rodzinę, przyjaciół) tego, jak ważne jest uszanowanie i pielęgnowanie naszego naturalnego bogactwa w jego pierwotnej postaci. Domagajmy się od lokalnych włodarzy zmiany podejścia do zasobów przyrodniczych. Jeśli mamy takie możliwości angażujmy się osobiście lub i wspierajmy działania m.in. informacyjne i edukacyjne, których celem jest poznawanie i zabezpieczanie wartości oraz piękna polskiej przyrody. Protestujmy i podpisujmy stosowne petycje, których celem jest ratowanie terenów bagiennych i mokradeł przed melioracjami, zabudową czy prowadzeniem tam kolejnych dróg (jak np. droga S-16, która ma przeciąć Biebrzański Park Narodowy, wspaniały, życiodajny i unikatowy na skalę europejską ekosystem – dom dla wielu istot, w tym ostatnie w Polsce miejsce, w którym jeszcze gnieżdżą się Orliki Grubodziobe). Podpowiadajmy nauczycielom i edukatorom, jak ważne jest przekazywanie rzetelnej wiedzy o przyrodzie. Wszyscy na tym skorzystamy.

Bibliografia

Strona internetowa:

https://monitoringptakow.gios.gov.pl/orlik-grubodzioby.html

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz