Atlas ptaków

Sikora Uboga

    Poecile palustris

Sikora uboga – ten niewielki, szarobrunatny ptaszek bywa też nazywany Błotniczką, Sikorą Trzcinową albo Szarytką. Ostatnia z nazw pochodzi od sióstr szarytek, które w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia wyróżniały się skromnym, ciemnym habitem i długim, granatowym lub czarnym welonem. Podobne kolory zobaczymy w upierzeniu tych skromnych sikor.

Autor: Aleksandra Marczuk

Jak wygląda Sikora Uboga?

Jak rozpoznać Sikorę Ubogą?

To mniejszy od Wróbla, mierzący około 13 cm długości i ważący około 10 g. ptak o szarobrunatno-popielatym ubarwieniu. Na nieproporcjonalnie dużej głowie ma czarną czapeczkę o delikatnym, metalicznym połysku, białawe poliki, a na „podbródku” niewielki, czarny śliniaczek o ostrych krawędziach. Upierzenie na skrzydłach jest brązowoszare z wierzchu oraz beżowobiałe od spodu. Ogon jest ciemnoszary, nogi jasnoniebieskie, a dziób i oczy – czarne. Samce i samice są jednakowo ubarwione. Młode różnią się początkowo od rodziców matowymi czapeczkami, ale już we wrześniu są od nich praktycznie nie do odróżnienia.

mały rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Wróbel
sylwetka ptaka w locie podobna do Wróbel
krótki dziób
biały kolor

Jak rozpoznać Sikorę Ubogą po głosie?

Gwałtowne „pi-czej!”, które czasem przechodzi w dłuższe, powtarzane „zi-zi-czej!” oraz wiele innych metalicznych lub trzeszczących zawołań, podobnych do głosów innych sikor, w szczególności Modraszki.

Gdzie i kiedy można zobaczyć Sikorę Ubogą?

Sikory Ubogie można spotkać na terenie całej Polski, przy czym największa krajowa populacja występuje w Sudetach i Karpatach (do 900 m n.p.m.) oraz na północy kraju. Na swoje siedliska najchętniej wybierają podmokłe lasy liściaste z dużą ilością martwych drzew, starodrzewy, lasy łęgowe, nadwodne wierzbowiska, stare parki, sady i ogrody. Często zamieszkują skraje lasów mieszanych, sąsiadujących z łąkami, lubią sąsiedztwo bagien i podmokłości.
Sikora Uboga nie lata zbyt dobrze, więc zazwyczaj trzyma się swojego terytorium. Unika gęstej zabudowy, to też rzadziej niż inne sikory zapuszcza się do miast i wsi. Zimą zagląda czasami do karmników – najchętniej do tych ustawionych w wiejskich sadach lub ogrodach, przy domach położonych na skraju lasów.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj Sikorę Ubogą bliżej

Jak wygląda Dzięcioł Średni?
Jak wygląda Dzwoniec?

Sikora Uboga jest gatunkiem osiadłym, monogamicznym, często żyje w parach także poza okresem lęgowym. Zimą łączy się czasami w niewielkie stadka z innymi sikorami, z Kowalikami, Mysikrólikami, Dzięciołami i Pełzaczami. Jest jednak mniej towarzyska od innych sikor, więc zwykle szybko się odłącza.
Szuka schronienia przed chłodem w dziuplach, a nawet w podziemnych norach gryzoni. Dziuple lęgowe Szarytki zmieniają co dwa lata, aby uniknąć kontaktu z pasożytami, które nie są w stanie przetrwać bez żywicieli dwóch kolejnych zim. Za miejscem do lęgu zaczynają rozglądać się w marcu. Gdy para zajmie terytorium lęgowe, przepędza z niego inne Sikory Ubogie.
Sikory zwykle gniazdują w małych dziuplach zmurszałych drzew (czasami same je wykuwając) na wysokości od pół metra do dwóch, ale osiedlają się też w budkach lęgowych lub budują gniazda na ziemi, np. w zakamarkach wykrotów. Po wybraniu odpowiedniej szczeliny lub dziupli, często mniejszej od ludzkiej pięści, z bardzo wąskim otworem wejściowym, samica rozpoczyna generalne porządki i wyścieła gniazdo piórami, sierścią, wełną czy włosiem, zewnętrzne warstwy okładając mchem i suchą trawą. Ptak ten wyprowadza jeden lęg rocznie, składając (od połowy kwietnia do maja) od 5 do 10 matowobiałych, nakrapianych czerwono jaj. Samica wysiaduje je przez około dwa tygodnie, a młode po wykluciu spędzają około 18 dni w gnieździe, karmione przez oboje rodziców.
Latem Sikory Ubogie żywią się głównie owadami (głównie gąsienicami) i ich jajeczkami oraz pająkami, które stanowią też główny pokarm piskląt. Żerują na drzewach i krzewach, wydłubując owady i kując w korze i zmurszałym drewnie swoim grubym, twardym dziobem, ale potrafią również ścigać zdobycz w powietrzu. Dietę wzbogacają owocami, w tym jagodami, i oleistymi nasionami, które dominują w jesiennym i zimowym menu tych ptaków.
Ruchliwe i głośne podczas szukania pokarmu, wolą pożywiać się w parach niż w większych stadkach. Podczas żerowania można zaobserwować ich charakterystyczny zwyczaj: ptak bierze naraz do dzioba kilka ziaren i odlatuje, aby umieścić je w ulubionych kryjówkach – w zakamarkach kory, dziuplach, a nawet pod rosnącym na ziemi mchem. Wydaje się że często zapomina o zapasach, ale potem i tak je znajduje, bo stale przebywa w tych samych miejscach.

Galeria

Z jakim ptakiem można pomylić Sikorę Ubogą?

Najłatwiej pomylić Sikorę Ubogą z bliźniaczo podobną do niej Czarnogłówką (Sikorą Czarnogłową) – oba gatunki są niemal nie do odróżnienia w terenie. Subtelnie różnią się „czapeczkami” – wierzch głowy Szarytki jest delikatnie lśniący, podczas gdy u Czarnogłówki jest matowy i sięga aż do krawędzi płaszcza. Śliniak na podbródku Czarnogłówki jest szerszy, o lekko rozmytych, sięgających piersi krawędziach, policzki są białe i większe, a na złożonych skrzydłach widać podłużną, jasną „wstawkę” (tworzą ją lotki drugiego rzędu).

Ubogie i Czarnogłówki mogą się też różnić wymaganiami środowiskowymi, co widoczne jest zwłaszcza w przypadku siedlisk położonych w terenach górzystych. Ubogie preferują niższe położenia, Czarnogłowe gniazdują wyżej. Czarnogłówki są też bardziej skryte i płochliwe od swoich kuzynek, przez co rzadziej obserwowane, ponadto chętnie zasiedlają lasy iglaste, których zwykle unikają Ubogie.

Jak odróżnić Czarnogłówkę od Ubogiej?

Sikorka Uboga w liczbach

Masa ciała10-11 g
Rozpiętość skrzydeł20 cm
Długość ciała11,5 – 13 cm
Liczebność w Polsce250 tysięcy par, z tendencją spadkową, najrzadsza z naszych sikor, objęto jest ścisłą ochroną gatunkową, ma status najmniejszej troski (LC)
Statusobjęta jest ścisłą ochroną gatunkową

Jak pomóc Sikorze Ubogiej?

Pomimo że Sikory Ubogie zwykle stronią od ludzi, warto budować dla nich skrzynki lęgowe, zwłaszcza na terenach z młodszym drzewostanem, a zimą dokarmiać w karmnikach. Możemy też sadzić w naszych ogrodach rośliny wabiące owady, takie które wydają pożywne nasiona albo jagody – za nimi przylecą m.in. Szarytki. Przede wszystkim jednak dbajmy o zachowanie lub odtwarzanie naturalnych siedlisk tych ptaków, w tym tak rzadkich już i cennych lasów lęgowych i olsów.

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz