Baza wiedzy

ALARM dla bagien – co im zagraża, jak je chronić?

Co to są Bagna?

Bagna, moczary, trzęsawiska, mokradła, grzęzawiska, rojsty, błota, topieliska. A bardziej fachowo obszary wodno-błotne.
Nasz język jest bogaty, tak jak bogata jest różnorodność różnych typów terenów podmokłych w naszym kraju.
Do ich klasyfikacji można używać różnych kluczy: ludowego, botanicznego, siedliskowego, hydrologicznego i pewnie jeszcze kilku innych.

Autor: Piotr Kamont

Jakie ptaki mieszkają na bagnach?

Dlaczego Bagna są Dobre?

Bez względu na to jakiego użyjemy intuicyjnie wiemy o czym mówimy. Mokradła, to najbardziej ogólnie obszary, na których stale lub okresowo w ciągu roku zalega woda. Mogą to być więc płytko zalewane łąki w dolinach rzecznych, w których woda zatrzymuje się na relatywnie krótki okres po wiosennych roztopach i związanych z nimi powodziach. Mogą to być płytkie śródleśne zbiorniki. Mogą to być w końcu regularne duże jeziora. Tam gdzie woda. Tam i mokradło.

Pisząc o ich znaczeniu dla retencjonowania wody, przeciwdziałania powodziom, przeciwdziałaniu zmian klimatu (przez wiązanie dwutlenku węgla), wylano już sporo atramentu. Zainteresowanych odsyłamy tutaj.
W dalszej części artykułu skupimy się na jednej z najbardziej podstawowych, jeśli można tak powiedzieć, funkcji mokradeł. Funkcji przyrodniczej. Mokradła są domem, miejscem odpoczynku w trakcie wędrówki i zimowania wielu gatunków ptaków. Ich rola w utrzymaniu bioróżnorodności jest nie do przecenienia.

Czajka

Ile jest Czajek w Polsce?
Ile jest Czajek w Polsce?

Dla nas, dla Jestem na pTAK! to ptak symbol. Symbol naszego stowarzyszenia. Symbol mokradeł, które kochamy. I symbol katastrofy, której jesteśmy świadkami. Nasi dziadkowie i ojcowie pamiętają jeszcze Czajkę, jako ptaka pospolitego. Była wszędzie. Jej migrujące stada i śpiewy na pastwiskach były jednym z symboli wiosennego odrodzenia. Dziś nie jest to może jeszcze ptak super rzadki, ale jego los wydaje się być przesądzony. W ciągu ostatnich 20 lat populacja lęgowa Czajki w Polsce skurczyła się o 75%. To znaczy, że z 10 Czajek, które w 2000 roku przystąpiły do lęgów, w 2022 została tylko 2-3 sztuki. Dramat, który dzieje się na naszych oczach.

Dlatego tak bardzo ucieszyły nas 4 pary Czajek, które wiosną 2022 postanowiły odbyć lęgi w Uroczysku Księżycowe Łąki. Liczymy po cichu na stopniowe zwiększanie się populacji lęgowej tego gatunku. Pomóc mają w tym działania ochronne, które prowadzimy: koszenie łąk z wywozem biomasy, utrzymanie wody na odpowiednim poziomie, tworzenie specjalnych żerowiska dla ptaków. A od wiosny 2023 również wypas zwierząt.
W Europie sytuacja Czajki jest tylko odrobinę lepsza, od tej w naszym kraju. W ciągu ostatnich 40 lat (1980-2021) populacja Czajki skurczyła się o 61%.

Ile jest Czajek w Polsce?
Ile jest Czajek w Polsce?

Krwawodziób

Ile jest Krwawodziobów w Polsce?
Ile jest Krwawodziobów w Polsce?

Brat bliźniak Czajki, co w tym przypadku nie jest dla niego określeniem pozytywnym. W ciągu ostatnich 30 lat populacja lęgowa Krwawodzioba zmniejszyła o prawie 50%, a lokalnie nawet o 60% . W ciągu ostatnich 14 lat (2008-2022) utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wydaje się więc, że negatywny trend udało się przynajmniej wyhamować. Póki co nie widać jednak nadziei na wzrost liczebności Krwawodzioba w Polsce. Mamy nadzieję, że już niedługo Krwawodziób dołączy do Czajki i Kszyka na Księżycowych Łąkach. Może ten drobny krok sprawi, że jego populacja zacznie się odbudowywać?

W Europie, dla której prezentowane poniżej dane obejmują zdecydowanie dłuższy okres (1980-2021) obserwujemy stały trend spadkowy (umiarkowany spadek) liczebności Krwawodzioba. Choć wykresy dla Polski i Europy wydają się na pierwszy rzut oka różnić, wskazują one niestety na podobną, złą sytuację Krwawodzioba.

Ile jest Krwawodziobów w POlsce?
Ile mamy Krwawodziobów w Polsce?

Kszyk

Gdzie można zobaczyć Kszyka?
Gdzie można zobaczyć Kszyka w Polsce?

Kolejny przedstawiciel siewkowatych w naszym zestawieniu. I kolejny gatunek, który chronimy m.in. w Uroczysku Księżycowe Łąki. Liczymy na to, że dotychczasowy sposób użytkowania (usuwanie nalotu drzew i krzewów i przywrócenie kośnego użytkowania), razem z wypasem zwierząt, który planujemy rozpocząć wiosną 2023 roku przyczynią się do stopniowego wzrostu liczebności tego gatunku, na naszych terenach.
Choć ogólnie można powiedzieć, że trendy europejskie i krajowe są zbliżone do Czajki i Krwawodzioba, w przypadku Kszyka widać światełko w tunelu. O ile w zachodniej części kraju w latach 1980-1990 spadła o prawie 50%, a lokalnie np. w Dolinie Prosny liczebność Kszyka w ciągu 20 lat (1990-2010) populacja spadła o aż 80%, a trend w latach 2008-2022 wykazuje w dalszym ciągu umiarkowany spadek, o tyle lokalnie szczególnie na wschodzie kraju (dolina Bugu i Narwi) notuje się lokalne, nawet dwukrotne, wzrosty liczebności Kszyków.

Dla Europy (w tym przypadku dane pochodzą tylko z 12 krajów) trend liczebności określono jako umiarkowany spadek. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 40 lat straciliśmy ponad połowę populacji Kszyka. Ile jeszcze potrzebujemy czasu na to, żeby zniknęła całkowicie? Jak długo jeszcze pozwolimy polować na Kszyki we Francji, gdzie ginie ponad połowa wszystkich Kszyków strzelanych w Europie?

Ile jest Kszyków w Polsce?
Ile mamy Kszyków w Polsce?

Bocian Biały

Ile jest Bocianów w Polsce?
Ile jest Bocianów w Polsce?

Liczebność populacji Bociana białego w Polsce osiągnęła swój szczyt w 2004. Wtedy to liczebność szacowano na 52,5 tys. par, co dawało naszemu krajowi palmę pierwszeństwa. Był to niewątpliwie powód do dumy. Mówiło się wtedy, że co czwarty Bocian jest Polakiem. Niestety nic co dobre nie trwa wiecznie i wyniki ostatniego cenzusu przeprowadzonego w 2014 wykazały spadek krajowej populacji o około 15%. Teraz z miana najbardziej bocianiego kraju świata mogą cieszyć się Hiszpanie. Jak będzie po kolejnym cenzusie w 2024 roku czas pokaże. Analizując zmiany liczebności Bocianów w Polsce, a szczególnie spadek liczebności w ostatniej dekadzie, warto podkreślić, że choć sytuacja jest niepokojąca, to jeszcze nie krytyczna. W 1974 roku populacji oceniano na 33,9 tys. par, w roku 1984 tylko 30,5 tys. par. Sytuacja zaczęła stopniowo poprawiać się od tego czasu, by 1994 wynieść już 40,9 tys. par lęgowych Bocianów.

Ile jest Bocianów w Polsce?
Ile jest Bocianów w Polsce?

Już wiesz dlaczego ptaki potrzebują bezpiecznych ostoi?

Bagna – które chronimy jako organizacja – są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. \

Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%.

Włącz się do zmiany

Bądź na pTAK!, Wspieraj ochronę ptaków i przyrody.

30

PLN

Podaruj bagienną łąkę rodzinie Gęsi!
Wystarczy 30 PLN co miesiąc, żeby miały dzięki Tobie Dom!
Wiesz, skoszenie 1 ha podmokłej łąki, gdzie te ptaki żyją kosztuje nas 500 PLN. Tworzymy wtedy dom również dla Kszyków, Czajek, Wodniczek, czy Błotniaków Stawowych. Namów kolegę lub koleżankę – podarujcie im co miesiąc 30 PLN i już w niecały rok mamy gotową łąkę!

Jak chronić przyrodę?

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz

Dołącz do społeczności

Poznaj Ogrody na pTAK! które tworzymy w całej Polsce. Czytaj o Nocy Sów. Odwiedź nasze ostoje przyrody.