Atlas ptaków

Dzięcioł Zielony

    Picus viridis

Dzięcioł, którego obecności nie domyślimy się po charakterystycznym dla dzięciołów bębnieniu w pień drzewa. W tym przypadku raczej musimy nasłuchiwać jego… śmiechu albo poszukiwać śladów obecności na ziemi.

Autor: Agata Maciołek

Jak wygląda Dzięcioł Zielony?

Jak rozpoznać Dzięcioła Zielonego?

Wielkości gołębia, drugi największy z naszych dzięciołów. Szyja, pierś i brzuch dorosłego ptaka są szarozielone. Wierzch jest oliwkowozielony, a podczas lotu uwidacznia się żółty kuper. U obu płci czerwona czapeczka na głowie. Wokół oczu czarne plama, do tego krótkie „wąsy” w takim samym kolorze, które u samców są w środku czerwone. (Po tym możemy odróżnić płcie). Młode ptaki nie mają ani wąsów, ani czarnych plam wokół oczu. Są ogólnie jaśniejsze, ich barwy są mniej wysycone, z wierzchu jasno plamkowane, z kolei jasne boki głowy, pierś i cały spód są gęsto, ciemno prążkowanie. Jak większość dzięciołów, Zielony wyspecjalizował się we wspinaniu po drzewach i wykuwaniu w nich dziupli, jednak bardzo dużo czasu spędza również na ziemi.
Również jego charakterystyczny, falisty lot jest typowy dla całej rodziny.

średni rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Dzięcioł
sylwetka ptaka w locie podobna do Dzięcioł
średni dziób
czarny kolor

Jak rozpoznać Dzięcioła Zielonego po głosie?

Obecność Dzięcioła Zielonego najczęściej stwierdzimy po głosie, który przypomina donośny śmiech ”jucha-juch-juch-juchjuchjuch”, który niektórym kojarzy się z odległym rżeniem konia. W locie często wydaje przenikliwe i wybuchowe „kjiu kjiu kjiuk’.
W przeciwieństwie do większości innych dzięciołów bębni tylko wyjątkowo, jeśli w ogóle

Gdzie i kiedy można zobaczyć Dzięcioła Zielonego?

Gnieździ się w całym kraju, poza wyższymi partiami gór i większymi kompleksami leśnymi, wszędzie jednak nielicznie i w rozproszeniu. Wybiera stare liściaste i mieszane drzewostany, śródpolne i wiejskie zadrzewienia, duże parki i ogrody. Poszukuje drzew o miękkim drewnie, takich jak wierzby czy topole.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj bliżej Dzięcioła Zielonego

Jak wygląda Dzięcioł Średni?
Jak wygląda Dzwoniec?

Gniazda zakłada w dziuplach, które wykuwa z reguły w połowie wysokości pnia najczęściej topoli lub osiki, rzadziej w innym drzewie liściastym. Wykuwaniem dziupli zajmują się oboje partnerzy i zazwyczaj zajmuje im to od 2 do 4 tygodni. Głębokość dziupli wynosi około 40-45 cm. Wnętrze dziupli jest surowe, bez posłania.
Gdy gniazdo jest już gotowe samica składa w nim 5 do 8 jaj. Są one śnieżnobiałe, z połyskiem. Wysiadywaniem zajmują się zarówno samica jak i samiec, jednak nocą zajęcie to należy przede wszystkim do samca. Pisklęta wykluwają się po około 14-17 dniach. Gdy osiągną wiek około 25 dni opuszczają dziuplę. Rodzice opiekują się nimi, w tym dokarmiają przez kolejne 4-6 tygodni.
W przeciwieństwie do innych dzięciołów Dzięcioł Zielony dużo czasu spędza na ziemi. To dlatego, że najchętniej żywi się mrówkami, których mrowiska rozkopuje z wielkim zapałem. Chwyta też inne owady, a także ich larwy i poczwarki wydobywając je z ziemi, darni lub próchniejącego drewna. Tak, jak inne dzięcioły ma silnie wydłużony język, który służy mu do wydobywania owadów z toczonych przez nie długich i wąskich korytarzy. Od jakiegoś czasu coraz liczniej osiedla się we wsiach, a nawet większych, naturalistycznych miejskich parkach, pozostaje jednak ostrożny i płochliwy i unika bliższego kontaktu z człowiekiem.
Dzięcioły Zielone zimę spędzają w swoich rewirach lęgowych.

Galeria

Z kim łatwo pomylić Dzięcioła Zielonego?

Dzięcioła Zielonego łatwo pomylić z Dzięciołem Zielonosiwym, lecz samce tego drugiego mają czerwoną plamę jedynie na czole, a samice w ogóle jej nie mają, do tego ich głowa jest wyraźnie szarego koloru. Podobieństwo znaleźć można również do samicy wilgi – też ma zielonkawy wierzch i falisty lot, jednak jest ona dużo mniejsza, smuklejsza i ma czerwony dziób.
(na zdjęciu obok: Dzięcioł Zielonosiwy)

Jak wygląda Dzięcioł Zielonosiwy?

Dzięcioł Zielony w liczbach

Masa ciała138–250 g
Rozpiętość skrzydeł45-51 cm
Długość ciała30-36 cm
Liczebność w Polsce34 500 par lęgowych
Statusobjęty jest ścisłą ochroną gatunkową, zaklasyfikowany jako gatunek najmniejszej troski (LCR)

Jak pomóc Dzięciołowi Zielonemu?

Zachować różnorodność i mozaikowatość krajobrazu wiejskiego, w szczególności dojrzałe drzewa rosnące w parkach, wzdłuż wiejskich dróg i pastwisk, czy w śródpolnych zagajnikach. Zadbać o zróżnicowanie wiejskich i miejskich łąk, muraw i trawników, ograniczyć zużycie pestycydów i innych środków „ochrony roślin”.

Bibliografia

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz