Atlas ptaków

Gil

    Pyrrhula pyrrhula

Gile żyją obok nas przez cały rok, ale wiosną i latem, gdy zaszywają się w swoich leśnych lęgowiskach, stają się tak skryte, że praktycznie znikają z pola widzenia – zupełnie jakby zapadły się pod ziemię.

Autor: Dariusz Mielicki

Jak wygląda Gil?

Jak rozpoznać Gila?

Gil jest trochę większy od wróbla, bardzo krępy i jakby lekko napuszony. Należy do rodziny ptaków nazywanej łuszczakowatymi. Jest to grupa drobnych ptaków znanych ze swojego zamiłowania do twardych nasion i krótkich, ale grubych i bardzo silnych dziobów, które służą im do otwierania i obrabiania tych nasion. Ptaki obu płci mają czarne czapeczki i podbródek, szaropopielaty grzbiet, czarne skrzydła z szerokim białym pasem pokrywowym i czarny ogon. Kuper i pokrywy podogonowe są białe. Samiec Gila ma policzki, pierś i brzuch malinowoczerwone, natomiast samica jest nieco mniej kolorowa: jej pierś, policzki oraz brzuch są szarobeżowe z różowym odcieniem. Młode Gile są jednolicie szarobeżowe, z czarnymi skrzydłami i ogonem.

mały rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Wróbel
sylwetka ptaka w locie podobna do Wróbel
mały dziób
biały kolor

Jak rozpoznać Gila po głosie?

Głos kontaktowy Gila to ciche fletowe pogwizdywanie. Pojedyncze sylaby są śpiewane na jednym poziomie. Brzmią melancholijnie, a nawet nieco flegmatycznie. Swoje fletowe gwizdy oddziela krótkimi przerwami: Fju! Fju!

Gdzie i kiedy można zobaczyć Gila?

Gil to gatunek leśny. Preferuje drzewostany świerkowe, ale występuje również w parkach, dużych ogrodach i na starych, drzewiastych cmentarzach. Najłatwiej wypatrzyć je zimą, ponieważ czerwone brzuszki samców i charakterystyczne czarne czapeczki Gili obu płci rzucają się w oczy pośród gołych gałęziach. Ptaki te chętnie koczują na obrzeżach lasów, w śródpolnych zadrzewieniach i przydrożnych alejach. Zimą, gnane głodem, przylatują nawet czasem do karmników.

Areał lęgowy Gila obejmuje niemal całą Europę bez krańców południowych, a także umiarkowane i północne obszary Azji aż po strefę tajgi. Populacje północne są regularnie wędrowne, pozostałe są osiadłe lub koczujące. W Polsce Gil jest ptakiem osiadłym. Zimą zdecydowanie łatwiej o spotkanie z tymi uroczymi ptakami, gdyż oprócz osobników spędzających u nas cały rok, przylatują do naszego kraju także Gile z północy.

Gil występuje na terenie całej Polski, najwyższe zagęszczenie osiąga na północnym wschodzie oraz w górach, gdzie gnieździ się do górnej granicy lasu.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj bliżej Gila

Jak wygląda Dzięcioł Średni?
Jak wygląda Bernikla Kanadyjska?

Gil preferuje wnętrza lasów oraz rejony o borealnym klimacie, z chłodnymi zimami, niezbyt upalnym latem i wysokim poziomem opadów. Jest ptakiem monogamicznym. Łączy się w pary na okres kilku lat, często nawet na całe życie, a między partnerami istnieje silna więź. Z tego powodu nie musi szukać nowej partnerki co roku i popisywać się swoimi śpiewem czy akrobacjami powietrznymi przed samicami. Gile to ptaki pokojowo nastawione do życia. Nie wdają się w bójki, unikają sporów i nie zaznaczają swojej obecności na danym terytorium, głośno śpiewając (tak jak to robią np. rudziki). Od maja do lipca wyprowadzają dwa, wyjątkowo trzy lęgi.

Gniazdo Gile najchętniej ukrywają w młodych świerkach, na wysokości od 0,5-5 metrów nad ziemią. Budują je z korzonków, włosia i mchu, opierając na konstrukcji z suchych gałązek. Cechą charakterystyczną gniazd Gili jest fakt, iż nigdy nie znajdują się w nich porosty. Samica znosi zwykle 4-5 niebieskich, ciemno nakrapianych jaj i wysiaduje je przez 14-16 dni. W tym okresie samiec karmi wysiadującą samicę. Młode wykluwają się pokryte na grzbiecie długim, czarnym puchem. Opuszczają gniazdo po około 14 dniach, często pozostając razem do następnego okresu lęgowego. Często łączą się w małe stadka z innymi rodzinami.

Gile w sezonie lęgowym są bardzo skryte. Samica spłoszona podczas wysiadywania najczęściej porzuca swój lęg! Pożywienie Gili stanowią nasiona drzew iglastych i liściastych oraz roślin zielnych. Najchętniej jedzą nasiona: klonu (tzw. noski), jarzębiny, głogu, dzikiej róży i jesionu. Pod koniec zimy i wczesną wiosną również pąki drzew oraz płatki kwiatów. Pisklęta początkowo karmione są też miękkimi owadami, które rodzice rozcierają im razem z rozmoczonymi w wolu nasionami.

Galeria

Z kim łatwo pomylić Gila?

Dorosłe samczyki nie do pomylenia z żadnym innym z naszych ptaków, samiczki w słabym świetle, z większego dystansu i w locie mogą przypominać młode Grubodzioby. To, co pomoże obserwatorowi upewnić się, że patrzy na Gile, to ich wyraziście czarne ogony oraz kontrastujące z nimi białe kupry, a także czarne czapeczki.
(na zdjęciu: Grubodziób)

Jak wygląda Syczek?

Gil w liczbach

Masa ciałaok. 25 g
Rozpiętość skrzydełok. 27 cm
Długość ciałaok. 17 cm
Liczebność w Polsceśrednio liczny ptak lęgowy, z populacją szacowaną na 75 tysięcy par, podlega ochronie ścisłej.
Statusobjęty jest ścisłą ochroną gatunkową

Jak pomóc Gilowi?

Gilom można pomóc, chroniąc dojrzałe, naturalne lub półnaturalne oraz podmokłe lasy i bory świerkowe. Nie należy też zbliżać się do miejsc ich gniazdowania, ani płoszyć ptaków. Warto również w miarę możliwości dokarmiać je zimą, pamiętając, że Gile preferują nasiona słonecznika pastewnego i konopi.

Spadek liczebności Gila może mieć związek z ocieplaniem się klimatu oraz wymieraniem jesionu wyniosłego w Europie. Jest ono spowodowane chorobą wywoływaną przez grzyby z gromady workowców. Grzyby te trafiły do Europy z Azji Wschodniej, a pierwsze chore z ich powodu jesiony zaobserwowano w latach 90. XX wieku. Zmniejszająca się wciąż ilość pokarmu w środowisku naturalnym prowadzi do zmniejszania się populacji tych ptaków. Negatywny wpływ na populację Gili ma także postępująca intensyfikacja gospodarki leśnej, w tym masowa melioracja prowadzona na obszarach leśnych. Dobrym pomysłem jest więc sadzenie w ogrodach przydomowych lub w najbliższej okolicy domów tych gatunków drzew i krzewów, które dostarczają Gilom pożywienia. W ten sposób zachęcisz je do odwiedzania Twojego sąsiedztwa i będziesz mieć okazję obserwować je na własne oczy!

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz