Atlas ptaków

Kląskawka

    Saxicola rubicola

Kląskawkę spotkamy w mozaikowym krajobrazie rolniczym, a także w siedliskach ruderalnych. (Siedliska ruderalne, to miejsca lub tereny silnie przez nas przekształcone, zwykle na terenach dawnej zabudowie lub powstałe wokół zabudowy istniejącej ale niszczejącej, które zdążyły wytworzyć własne, specyficzne zbiorowiska roślinne).

Autorka:  Joanna Rost

Jak wygląda Kląskawka?

Jak rozpoznać Kląskawkę?

Kląskawka to ptak nieznacznie mniejszy od Wróbla. Ubarwienie dorosłego samca zmienia się w zależności od pory roku – szata godowa jest ciemniejsza, a kolory są bardziej wysycone. Głowa, gardło, dziób i oczy czarne mocno kontrastujące z białymi plamami po bokach szyi. Pierś i górna część brzucha są pomarańczowe, natomiast podbrzusze i pokrywy podogonowe kremowobiałe. Grzbiet i wierzch skrzydeł ciemne, prawie czarno-brązowe, z widoczną białą pręgą poniżej barkówek. Kuper oraz pokrywy nadogonowe białe, czasami płowordzawe, z ciemnym plamkowaniem. Występuje dymorfizm płciowy, który umożliwia odróżnienie samca od samicy. Upierzenie głowy i wierzchu ciała samiczki jest płowobrunatne z ciemniejszymi plamkami, bez kontrastów typowych dla samczyka. Pierś płowopomarańczowa. Młode podobne są do samiczki, w ogólnej tonacji nieco jaśniejsze.

mały rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Wróbel
sylwetka ptaka w locie podobna do Wróbel
krótki dziób
ciemny kolor

Gdzie i kiedy można zobaczyć Kląskawkę?

Kląskawka lubi tereny otwarte, nasłonecznione, z ciepłym mikroklimatem. Zasiedla nieużytki i tereny ruderalne – ugory, nasypy kolejowe, żwirownie, tereny przydrożne, obwałowania rzek itp., a także suche łąki, pastwiska, polany i śródpolne żywopłoty. Spotkać ją można od wybrzeża, po rejony podgórskie i to na południu kraju jest najczęstsza. Na północy gniazduje bardzo nielicznie i w dużym rozproszeniu.

Przylatuje do nas w marcu i kwietniu a odlatuje od sierpnia do października, choć zdarzyło się zaobserwować je jeszcze później.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj bliżej Kląskawkę

Jak wygląda Zięba?
Jak wygląda Zięba?

Kląskawka jest ptakiem wędrownym, który poza sezonem lęgowym żyje samotnie. Jej głównym pożywieniem są owady i ich larwy oraz inne, drobne bezkręgowce chwytane bezpośrednio na ziemi lub w locie. Swoją dietę uzupełnia o nasiona i owoce roślin. Kląskawkę można łatwo zauważyć, bo często przesiaduje w widocznych miejscach. Zwykle są to krzewy w pobliżu polnych dróg oraz przewody trakcji elektrycznej lub telefonicznej. Ptak ten siedzi w pozycji wyprostowanej, porusza skrzydłami i ogonem, od czasu do czasu sfruwa na ziemię.

Gniazdo, które znajduje się bezpośrednio na ziemi lub na nieznacznej wysokości jest bardzo dobrze ukryte wśród gęstej roślinności lub niskich krzewów. Samica buduje je głównie z suchych traw, wyściela włosiem i piórami. Pary Kląskawek gniazdują pojedynczo, a stworzony przez nie związek trwa jeden sezon. Ptaki te wyprowadzają przeważnie dwa lęgi, po 4-6 jaj w każdym. Wysiadywaniem i ogrzewaniem piskląt, które wykluwają się po 13-14 dniach, zajmuje się tylko samiczka. Główne zadania samca na tym etapie, to ostrzeganie przed zagrożeniem i zdobywanie pożywienia. Pisklęta. przebywają w gnieździe przez 2 tygodnie, ale rodzice opiekują się nimi przez kolejne dwa – pod koniec tego okresu przeważnie już tylko ojciec, bo jego partnerka przygotowuje się do drugiego lęgu.

Młode ptaki, które są już niezależne od rodziców często łączą się w niewielkie grupy, w kolejnym roku same po raz pierwszy przystąpią do lęgów.

Galeria

Z jakim ptakiem można pomylić Kląskawkę?

Z blisko spokrewnioną Pokląskwą, która różni się ogólnie jaśniejszym ubarwieniem, białymi u nasady sterówkami oraz przede wszystkim długą brwią – białą u samczyków, płowo-pomarańczową u samiczek – a także dłuższą i bardziej melodyjną piosenką. Łatwo ze sobą pomylić szczególnie samiczki (oraz młode) obydwu gatunków.

Jak wygląda Pokląskwa?

Jeszcze bardziej podobna jest Kląskawka Syberyjska zamieszkująca wschodnie obrzeża Europy oraz północną i środkową Azję, ale jak do tej pory na terenie Polski stwierdzono ją zaledwie czterokrotnie.

Jak wygląda Kląskawka Syberyjska?

Kląskawka w liczbach

Masa ciała11-17 g
Rozpiętość skrzydeł18-23 cm
Długość ciała12-13 cm
Liczebność (w Polsce) W latach 2013-2018 liczebność Kląskawki szacowano na 106 000 – 174 000* par.
Statusśrednio liczny ptak lęgowy.

Jak pomóc Kląskawce?

Kląskawka przynajmniej do niedawana regularnie rozszerzała zasięg swojego występowania, a jej liczebność wzrastała. Aby tak pozostało zadbajmy o jej siedliska. Pozostawmy śródpolne zagajniki i zakrzewienia, kępy traw, skupiska ziołorośli, w tym rośliny, które zwykle uważamy za chwasty.

Bibliografia

Hudec K. Przewodnik Ptaki. Tłum. Dudziński W. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO, 1996.

Kruszewicz A.G. Ptaki w Polsce. Ptaki lęgowe i przelotne, goście zimowi. Spotkania z przyrodą. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO, 2008.

Opracowanie zbiorowe Ilustrowana encyklopedia ptaków Polski Atlas. Wydawnictwo: Fenix, 2015.

Sokołowski J. Ptaki Polski Atlas Wydawnictwo: WSiP, 1988.

Svensson L. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Tłum. Graszka-Petrykowski D. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO, 2013.

* Źródło: MPPL

* Źródło: MPPL

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz