Atlas ptaków

Mazurek

    Passer montanus

Mazurek to ptak najczęściej mylony z Wróblem.

Autor: Dariusz Mielicki

Jak wygląda Mazurek?

Jak rozpoznać Mazurka?

Jeśli nie wiesz, czy spoglądasz na Mazurka, czy na Wróbla – przyjrzyj się dokładniej jego upierzeniu. Znakiem rozpoznawczym Mazurka jest ciemna plamka na białym policzku oraz czekoladowobrązowa czapeczka, której na próżno szukać u Wróbla. Wierzch ciała jest brązowy, czarno kreskowany. Jeśli uważnie przyjrzysz się obydwu ptakom, zauważysz, że Mazurki posiadają zdecydowanie mniejszy, czarny „śliniak”.

mały rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Wróbel
sylwetka ptaka w locie podobna do Wróbel
krótki dziób
szary kolor

Jak rozpoznać Mazurka po głosie?

Mazurek ćwierka podobnie do Wróbla, ale w wyższych i jakby milszych dla ucha tonacjach – „Tsłiit! Tswiit

Gdzie i kiedy obserwować Mazurka?

W przeszłości Mazurek był nazywany Wróblem Polnym (dla odróżnienia od swojego wszędobylskiego i bardzo pospolitego kuzyna: Wróbla Domowego) albo Wiejskim Mazurkiem. Dzisiaj jest coraz częściej spotykany na zazielenionych terenach miejskich, chociaż nadal unika gęstej zabudowy i dużych połaci betonu typowych dla centrów większości miast. Prowadzi osiadły tryb życia.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj bliżej Mazurka

U Mazurków samiec i samiczka przez cały rok wyglądają tak samo (jeszcze jedna różnica z Wróblem) i łączą się w pary na całe życie – co nie oznacza, że zawsze pozostają sobie wierne.

Mazurek to typowy dziuplak, ale tam gdzie o dziuple trudno zadowoli się ich zamiennikami – np. szczelinami w murach lub ścianach skalnych (cała kolonia Mazurków żyje w kamieniołomach pod Kielcami), norami w skarpach (Mazurki często gnieżdżą się przy koloniach Jaskółek Brzegówek), zajmują też wylepiane z błota gniazda Oknówek, czy nisze jakie tworzą się w wielkich gniazdach Bocianów Białych.

Mazurki chętnie zasiedlają budki lęgowe. Jeśli chcesz im stworzyć najkorzystniejsze warunki, zawieś kilka budek lęgowych obok siebie albo zainwestuj w jedną budkę wielorodzinną. Ptaki te bowiem lubią gniazdować w grupach. Na obszarach wiejskich, szczególnie późną jesienią i zimą, można je spotkać w towarzystwie Trznadli czy innych ziarnojadów, gdy wspólnie szukają pożywienia. Mazurki uwielbiają jeść nasiona „chwastów”, które porastają przydroża i tzw. nieużytki. W okresie lęgowym dieta Mazurków jest urozmaicona o owady – głównie larwy chrząszczy i motyli, które stanowią podstawę diety piskląt.

Jak wygląda Mazurek?
Jak wygląda Mazurek?

Galeria

Z kim łatwo pomylić Mazurka?

Mazurka najłatwiej pomylić z nieco większym Wróblem – ten jednak w żadnym sezonie, w żadnym wieku i u żadnej płci nie ma charakterystycznej dla Mazurka czekoladowej czapeczki na głowie, ani czarnej plamki na białych policzkach. (na zdjęciach: Wróbel)

Jak odróżnić Wróbla i Mazurka?
Jak odróżnić Wróbla od Mazurka?

Mazurek w liczbach

Masa ciała22 – 25 g
Rozpiętość skrzydełok. 20 cm
Długość ciała13–14 cm
Liczebność (w Polsce)2 600 000 par
StatusObjęty jest ścisłą ochrona gatunkową

Jak pomóc Mazurkom?

Największe zagrożenie dla Mazurków stanowi wielkoobszarowe, przemysłowe rolnictwo oraz intensywna urbanizacja wsi.

Chcąc pomóc Mazurkom oraz wielu innym ptakom, pozostawmy śródpolne miedze i przydroża, nie usuwajmy wszystkich ziołorośli i dzikich kwiatów oraz roślin nazywanych „chwastami” z naszych parków i ogrodów, gdyż to właśnie tam dzikie ptaki znajdują pożywienie. Gęstwiny gałązek takich roślin pełnią jeszcze jedną ważną funkcję: są dla nich świetną kryjówką, w której mogą schować się przed drapieżnikami.

Mazurki nie odlatują na zimę i chętnie odwiedzają karmniki. Ziarna pszenicy, owsa, żyta, prosa czy innych zbóż albo łuskanego słonecznika bardzo je ucieszą – tak samo jak owoce czy podgotowane warzywa (nie mogą to jednak być warzywa solone).

Nie wycinajmy dojrzałych, dziuplastych drzew, a kiedy ich już nie ma, wywieśmy budki lęgowe. Pozostawmy też skupiska krzewów, na których sejmikują Mazurki (i Wróble). Ograniczmy lub najlepiej wyeliminujmy używanie pestycydów. Trzymajmy pod kontrolą nasz koty.

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz