Atlas ptaków

Wrona Siwa

    Corvus corone cornix

Ptak śpiewający, który głośno kracze i wrzeszczy. Swojego dziecka broni dziobem i pazurami, ale pisklęta innych ptaków bezceremonialnie porywa. Lubi mięso i … orzechy.

Autorka: Hanna Żelichowska

Jak wygląda Wrona Siwa?

Jak rozpoznać Wronę Siwą?

Wrona Siwa w rodzinie krukowatych (występujących w Polsce i w Europie) wielkością ustępuje tylko Krukowi. Jest masywnym ptakiem o rozpiętości skrzydeł do 1 m i wadze ponad pół kilograma. Szary ma tylko grzbiet i brzuch, pozostałe części wraz z głową pokryte są czarnymi piórami, czarne są dziób i nogi, a tęczówki oczu brązowe. Młode są podobne do dorosłych, ale mają niebieskawe tęczówki.

średni rozmiar
sylwetka ptaka podobna do Wrona
sylwetka ptaka w locie podobna do Wrona
wroni dziób
czarny kolor

Jak rozpoznać Wronę Siwą po głosie?

Wrony Siwe często kraczą, chętnie w czasie lotu, przy czym rodzaj, tempo i siła ich głosu jest zależna od sytuacji: zadowolenia, zagrożenia, strachu, paniki czy złości. Są gadatliwe na noclegowiskach, a w ciągu dnia, zadowolone i spokojne, cicho szczebiocą. a nawet świergolą, jak to słyszał słynny ornitolog, Jan Sokołowski-. Czasami krakanie wron określane jest jako złowieszcze i z tego powodu ptak ten bywał kojarzony ze złem, nieszczęściami lub niepogodą.

Gdzie i kiedy można zobaczyć Wronę Siwą?

Na przestrzeni ostatnich trzech może czterech dziesięcioleci wieku Wrona Siwa wykonała „skok cywilizacyjny”, masowo przenosząc się z okolic wsi i dolin rzecznych do średnich i dużych miast oraz osiedli miejskich. Preferuje miejsca z kompleksami wysokich, starych drzew, w tym ogrody i parki ze stawami i jeziorami, gdzie może zdobywać różnorodne pożywienie. Na naszych osiedlach i blokowiskach cały dzień przebywa w swoim rewirze, który lustruje z kominów, lamp i anten.

Miejsce występowania lub obserwacji

Poznaj bliżej Wronę Siwą

Jak odróżnić Wronę od Kruka?
Jak odróżnić Wronę od Gawrona?

Wrona Siwa jest ptakiem wszędobylskim i wszystkożernym, toteż doskonale przystosowała się do życia w miastach. Dzięki swojej naturalnej ciekawości, zdolnościom obserwacyjnym, spostrzegawczości i dobrej pamięci szybko się uczy i plastycznie zmienia swoje nawyki. Nauczyła się znajdować i wydobywać ze skorup małże rzeczne, łowi ryby, ślimaki, owady i inne bezkręgowce. Nie omija wysypisk śmieci, spotkać ją można w okolicach barów i kiosków z żywnością na wynos, gdzie zjada odpadki. Czyści okolice z padliny i zabija drobne gryzonie oraz chore ptaki, nawet wielkości gołębia. Nierzadko dwie Wrony polują razem i pomagać sobie w zabijaniu swoich ofiar. W okresie lęgowym staje się drapieżnikiem plądrującym gniazda innych ptaków – zabiera jaja nawet ptaków wodnych, porywa pisklęta, żeby karmić nimi własne potomstwo. Późnym latem i jesienią zbiera orzechy i robi zapasy, nie gardzi również owocami drzew i krzewów. Słynie z rzucania orzechów włoskich na asfalt i pod koła samochodów celem ich rozłupania. W miastach czasami ludzie rozdeptują jej orzechy, wówczas Wrona podlatuje „na gotowe”.

Okres lęgowy Wron Siwych przypada na kwiecień-czerwiec/lipiec. To nie jest ptak kolonijny, więc na jednym drzewie, w znacznej odległości od innych, zobaczymy wyłącznie jedno gniazdo ulokowane wysoko w koronie. Gniazdo z różnej grubości gałązek, zlepionych ziemią, wyścielone suchą trawą, włosiem, puchem i piórami ale też szmatami i papierami, budowane wspólnie przez obojga partnerów. W jednym lęgu w sezonie jest 4-6 niebiesko-zielonych jaj. Wysiaduje je samica. Samiec przynosi partnerce jedzenie i podaje do dzioba. Poza tym, okazuje jej czułości, muskając dziobem po karku i głowie, osłania przed upałem. Po ok. 3 tygodniach w gnieździe pojawiają się pisklęta, które rodzice karmią i troskliwie chronią przez ponad miesiąc przed drapieżnikami.

Gniazdo opuszczają 2-3, rzadko 4 młode. Początkowo są dość bezradne, jedynie skaczą i biegają, słabo latają, chronią się na gałęziach drzew. Same nie umieją zdobywać pokarmu i są zależne od rodziców. Stają się w tym okresie łatwym łupem kotów, ptaków drapieżnych, wpadają pod auta na drogach i chorują. Sukces lęgowy Wron Siwych jest i tak dość wysoki i wynosi 60-90%. Jest to prawdopodobnie zasługą rodziców, którzy – jeśli są w pobliżu – aktywnie bronią swoich pociech. Dla ludzi i zwierząt domowych mogą być wtedy niebezpieczne Wrzaskliwie kraczą, machają skrzydłami, pikują na domniemanego lub realnego wroga.
Wrony Siwe tworzą pary na całe życie, są monogamiczne i terytorialne. Intruzem na terytorium Wrony Siwej może być zarówno ptak z jej gatunku, jak i ptaki szponiaste, takie jak Pustułka, Krogulec, Myszołów, Kania Ruda. Zadziwiające są antagonizmy między Wronami i Kwiczołami, nieco mniejszą niechęć okazują Srokom. Wobec ludzi Wrony Siwe utrzymują bezpieczny dystans, są czujne i często bardziej płochliwe niż Kawki lub Gawrony, z którymi poza okresem lęgowym chętnie gromadzą się na wspólne noclegowiska.

Galeria

Z jakim ptakiem można pomylić Wronę Siwą?

Tego czarno-szarego ptaka nie można pomylić z żadnym innym.
Jednak ludzie często mówią o Wronach Siwych – Kruk, czasami mylą je z połyskująco-czarnymi Gawronami,
rzadziej z grafitowymi Kawkami.

Jak odróżnić Wronę od Kruka?

Wrona Siwa w liczbach

Masa ciała400-600 g
Rozpiętość skrzydeł84-100 cm
Długość ciała41-51 cm
Liczebność (w Polsce)średnio liczny gatunek lęgowy, 57-77 tys. par, z tendencją spadkową.
Statusobjęta częściową ochroną gatunkową, sklasyfikowana jako gatunek najmniejszej troski (LC)

Jak pomóc Wronie Siwej?

Kluczowa jest ochrona naturalnych i półnaturalnych krajobrazów oraz szeroko rozumianej bioróżnorodności – tak dla dobra Wron, jak i wszelkich innych gatunków i siedlisk. Z punktu widzenia Wron szczególnie niekorzystne jest m.in. częste koszenie i grabienie terenów zielonych a także zabudowywanie tzw. nieużytków. Osuszanie i zabetonowywanie brzegów zbiorników wodnych i rzek również przyczyniają się do uszczuplenia bazy pokarmowej tych ptaków. Problemem są ludzie, którzy płoszą i przeganiają te ptaki z osiedlowych i parkowych lęgowisk. Na terenach wiejskich szczególnym zagrażaniem jest zanik różnorodności upraw i chemizacja rolnictwa, wycinanie śródpolnych drzew i krzewów, osuszanie oczek i małych cieków wodnych.

Bibliografia

Kossak Simona, Opowieści, Białystok 2017.

Karczewski Jacek, Jej wysokość gęś. Opowieści o ptakach, Poznań 2019.

Emery Nathan, Ptasia inteligencja. Rozważania nad intelektem ptaków, Warszawa 2018.

Bralczyk Jerzy, Zwierzyniec, Warszawa 2019.

Ackerman Jennifer, Geniusz ptaków, Kraków 2017.

Przewodnik Collinsa. Ptaki Europy i obszaru Śródziemnomorskiego, Warszawa 2012.

Einhard Bezzel, „Ptaki” Leksykon, Multico, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010

Jerzy Bralczyk, „Zwierzyniec, Agora, Warszawa 2019

Tomasz Cofta, „Rozpoznawanie europejskich krukowatych (Corvidae) w locie” w: „Ptaki Polski”, numer specjalny 1/2017

„Przewodnik Collinsa PTAKI Europy i obszaru śródziemnomorskiego”, Multico, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2017 (wydanie II, poprawione i zaktualizowane)

Pióro Marek, Plamka mazurka. Jak ptaki odmieniły moje życie, Warszawa 2019.

Matheusz Cygański, „Myślistwo ptasze”, Wydawca Graf_ika, Iwona Knechta, przedruk metodą fotooffsetową wydania z 1584 i 1842 roku, Warszawa 2014

Marek Pióro, „Plamka mazurka”, Marginesy, Warszawa 2019

Arkadiusz Szaraniec, „Warszawa dzika”, „Iskry”, Warszawa 2019

Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrona_siwa

Dorota Zawadzka, „Ptaki”, Multico, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2017

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

  • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
  • Bagna są dobre!
  • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
  • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
  • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
  • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz