Baza wiedzy

Pytamy Myśliwych

Jak to jest, że zawsze to my, przyrodnicy i organizacje pozarządowe musimy przekonywać do tego, że należy wstrzymać polowania na ptaki?

A ci, którzy strzelają do ptaków?
Może to właśnie oni powinni przekonać nas wszystkich i wyjaśnić, dlaczego właściwie należy polować na ptaki!?

Koniec polowań na ptaki

Dlaczego ptaki należy chronić przez odstrzał?

Od kilkunastu lat Koalicja Niech Żyją! (której jesteśmy współzałożycielami), naukowcy, przyrodnicy, miłośnicy ptaków, obywatele i obywatelki wciąż uzasadniamy potrzebę skreślenia ptaków z listy zwierząt łownych.
Czyli, po prostu, staramy się przekonać społeczeństwo, urzędników, władze kraju i może nawet samych myśliwych do tego, że strzelanie do ptaków nie ma najmniejszego uzasadnienia naukowego.

Jak?

 • Zebraliśmy naukowe argumenty przemawiające za zniesieniem polowań na ptaki oraz – na tej podstawie – złożyliśmy wniosek o moratorium na polowania na ptaki (oznacza to, iż zawiesza się całkowicie polowania na ptaki na określony czas).
  POZNAJ ARGUMENTY
 • Zebraliśmy Wasze podpisy pod petycją o zaprzestanie polowań na dzikie ptaki, przeprowadziliśmy badanie opinii publicznej w Polsce i wyniki jasno pokazują czego domaga się polskie społeczeństwo: BADANIA
 • Przekazujemy wiedzę i naukowe dowody regularnie na naszych mediach społecznościowych
  NIECH ŻYJĄ!
  JESTEM NA pTAK!

Ale dlaczego to my lub Ty mamy przekonywać, że strzelanie do ptaków jest tylko nieuzasadnioną, krwawą zabawą? Niech przekonują o swojej słuszności ci, którzy uważają taką rozrywkę za jedną z metod ochrony przyrody.

Warto również pamiętać, iż zgodnie z zasadą przezorności obowiązującej w UE w ochronie przyrody, to po stronie korzystającego ze środowiska, a więc w tym wypadku myśliwych, ciąży obowiązek udowodnienia, że jego działanie nie wpływa negatywnie na środowisko.

Pytamy więc myśliwych!
W jaki sposób zabijanie ptaków przyczynia się do ich ochrony?
Jakie dane PZŁ są podstawą do zabijania ptaków migrujących?

Koniec polowań na ptaki
Koniec polowań na ptaki

To jedynie 2 z 10 konkretnych pytań, które zadajemy myśliwym dzisiaj!
Pomogą nam zrozumieć punkt widzenia w tych kluczowych kwestiach.

Okazją do tego, aby przesłać nasze pytania do Polskiego Związku Łowieckiego oraz Naczelnej Rady Łowieckiej jest drugie spotkanie Zespołu ds. Reformy łowiectwa, które odbywa się 9 lipca, 2024. Tutaj pisaliśmy więcej o tym zespole i jego celach.

Głównym tematem tego posiedzenia jest wzmocnienie ochrony dzikich ptaków z listy gatunków łownych, wyłączenie znacznej części z nich z polowań, a być może nawet całkowite moratorium na te polowania, o które wnioskujemy od 11 lat. Na zdecydowane wzmocnienie ochrony zasługuje także 145 ptasich obszarów Natura 2000 w całym kraju, gdzie polowania na ptaki powinny zostać wstrzymane, przynajmniej do czasu przeprowadzenia ich oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na udowodnione, liczne negatywne skutki tych polowań dla przyrody.

Jeśli jesteś z nami długo, wiesz z pewnością jak przełomowe będę rezultaty prac tego zespołu, jak ważne dla polskiej przyrody mogą okazać się ich efekty. To ważne, abyś również mógł lub mogła poznać pytania jakie kierujemy do środowiska myśliwych, a jeszcze ważniejsze, abyś mógł lub mogła poznać odpowiedzi na te pytania.

Bądź z nami!

Poniżej, pytania, które przekazujemy drogą oficjalną do Polskiego Związku Łowieckiego, Naczelnej Rady Łowieckiej, jak również do wiadomości Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w osobie Głównego Konserwatora Przyroda oraz głównego inicjatora powstania zespołu, pana Mikołaja Dorożały.

Oczekujemy na odpowiedzi i będziemy informować o nich opinię publiczną, czyli Was!

1. W jaki sposób myśliwi, polując na dzikie ptaki, chronią przyrodę i populacje 13 gatunków ptaków łownych oraz różnorodność biologiczną?

2. W jaki sposób myśliwi, polując na ptaki, zapewniają ich właściwą ochronę w 145 krajowych Obszarach Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000, skoro regularnie wykonują polowania na zdecydowanej większości z nich?

3. W jaki sposób PZŁ kontroluje, czy w trakcie polowań nie są zabijane chronione gatunki ptaków, szczególnie w trudnych warunkach (słabe warunki świetlne, krótki czas reakcji, niekorzystanie z lornetek i innego sprzętu ułatwiającego identyfikację gatunków? Czy – oprócz szkolenia – myśliwi polujący na ptaki muszą w jakiejkolwiek formie, np. poprzez zaliczenie testów, udowodnić umiejętność rozpoznawania gatunków chronionych i łownych? Dotyczy to szczególnie podobnych gatunków: krzyżówka / krakwa / rożeniec, cyraneczka / cyranka, gęś białoczelna / gęś mała.

– Jakie rozwiązania wprowadził PZŁ dla swoich członków, które umożliwiałyby odróżnianie gęsi tundrowej od zbożowej w trakcie polowania?

4. Myśliwi tłumaczą polowania na gęsi koniecznością ochrony upraw rolnych. Dlaczego w takim razie nie prowadzą żadnego monitoringu strat w uprawach powodowanych przez gęsi i nie wypłacają żadnych odszkodowań rolnikom z tytułu ewentualnych strat?

5. Dlaczego prowadzona jest hodowla i wsiedlanie bażantów, skoro są gatunkiem obcym i naukowo potwierdzone zostało negatywne oddziaływanie wsiedlanych bażantów na środowisko – negatywny wpływ na gatunki ściśle chronione przez przyciąganie do miejsc wsiedleń drapieżników, na kuropatwę, czy wprowadzanie pasożytów?

6. Dlaczego w rocznych oraz wieloletnich planach łowieckich nie wykazywane są jakiekolwiek liczebności ptaków wodno-błotnych, które obowiązkowo powinny być podstawą wyliczeń jakichkolwiek limitów odstrzałów, a szczególnie na poziomie obwodów łowieckich, na których prowadzona jest gospodarka łowiecka.

7. Jakie dane naukowe i wyniki monitoringów są dla PZŁ podstawą do zabijania ptaków migrujących?

8. Jakie badania naukowe, dane i analizy zrealizowane w Polsce wskazują na faktyczny, negatywny wpływ ptaków na uprawy?

9. W jaki sposób myśliwi uzyskują możliwie wysoką kondycję osobniczą i jakość trofeów, polując na ptaki?

10. W jaki sposób PZŁ monitoruje zakaz używania amunicji ołowianej na terenach wodno-błotnych? W sieci istnieje wiele przykładów, w których myśliwi instruują się nawzajem, w jaki sposób zakaz ten można obejść. Sugeruje to, że myśliwi w dalszym ciągu używają amunicji ołowianej w trakcie polowań na terenach wodno-błotnych, czego liczne dowody wykazały monitoringi polowań.

Koniec polowań na ptaki
Koniec polowań na ptaki

Dzięki Tobie te miejsca zmieniają się w raj dla ptaków!

Lajkujesz z kanapy, czy działasz w terenie? Działaj z nami w taki sposób, jaki najbardziej Ci odpowiada.

 • 23 000 dolarów rocznie! Co najmniej tyle warte są różnorodne usługi jakie dostarczają nam zdrowe bagna w przeliczeniu na jeden tylko hektar! Tereny mokradłowe (bagna, podmokłe łąki) są jednym z najszybciej zanikających typów siedlisk przyrodniczych w skali nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata! Znikające ptaki wodno-błotne są niestety smutnym dowodem tych zmian. Tylko w ciągu ostatnich 30-40 lat populacja Czajki Vanellus vanellus skurczyła się o 55% , Krwawodzioba Tringa totanus o 54%, Kszyka Gallinago gallinago o 48%, Potrzosa Emberiza schoeniclus o 38%, Strumieniówki Locustella fluviatilis o 74%, Świerszczaka Locustella naevia o 73%, a Pliszki żółtej Motacilla flava o 76%. Pomóż nam tworzyć kolejne ostoje dla ptaków!
Zobacz inne formy wsparcia
 • Bagna są dobre!
 • Symbolem naszego rezerwatu jest Sasanka. Sasankowe murawy to dobrze zachowane murawy ciepłolubne na malowniczych, zboczach byłego wyrobiska piasku.
Zobacz inne formy wsparcia
 • Jak chroni przyrodę stowarzyszenie Jestem na pTAK!
 • Symbolem naszej ptasiej ostoi jest Żuraw. Gatunek może niezbyt oryginalny, ale to właśnie parę tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć, gdy ostatnio odwiedziliśmy to miejsce.
Zobacz inne formy wsparcia
 • Jak stowarzyszenie Jestem na pTAK! chroni przyrodę?
 • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz więcej
 • Naucz się rozpoznawać ptaki! Kurs online - jak rozpoznawać ptaki? zobacz wydarzenie

Pomóż nam! Twoje wsparcie pozwala chronić Przyrodę!

Wpłać
na ptaki

Darowizna online

Zobacz pozostałe
formy wsparcia

Zobacz

Dołącz do społeczności

Poznaj Ogrody na pTAK! które tworzymy w całej Polsce. Czytaj o Nocy Sów. Odwiedź nasze ostoje przyrody.