Bioróżnorodność

Bioróżnorodność

Co to jest bioróżnorodność? Bioróżnorodność to Ty i wszystkie formy życia, które Cię otaczają.

Bioróżnorodność to zróżnicowanie i zmienność genów, gatunków i ekosystemów, czyli zbiorowości roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz ich wzajemnych oddziaływań z otoczeniem.

Od przelotnego spotkania pszczoły z kwiatem na letniej łące po nieustanne i o wielkiej sile wzajemne oddziaływania powietrza, wody i ziemi – ekosystemy stanowią ostoję życia na Ziemi.

Wg Konwencji o różnorodności biologicznej, różnorodność gatunkowa to ,,zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi m.in. w ekosystemach lądowych, morskich i innych wodnych, jak też w zespołach ekologicznych, których organizmy te są częścią. Dotyczy to różnorodności wewnątrzgatunkowej i różnorodności na poziomie ekosystemów’’

Bioróżnorodność określa liczbę, różnorodność i zmienność organizmów żywych, a także to, w jaki sposób zmieniają się one w czasie i przemieszczają w przestrzeni.

 

Bioróżnorodność można rozważać na różnych poziomach:

  • bioróżnorodność gatunkową, czyli rozmaitość wszystkich roślin, zwierząt i mikroorganizmów występujących na Ziemi,
  • bioróżnorodność ekologiczną, a więc rozmaitość zgrupowań ekologicznych, biocenoz, ekosystemów i krajobrazów,
  • bioróżnorodność genetyczną, czyli rozmaitość genów obecnych w pulach genowych populacji różnych gatunków.

Dlaczego na tej stronie zajmujemy się bioróżnorodnością?

 

Dlatego, że bez bioróżnorodności nie byłoby życia na Ziemi, więc nie byłoby także człowieka jako gatunku. Jednocześnie jednak w historii naszej planety bioróżnorodność nigdy nie kurczyła się w takim tempie, jak obecnie.

Dlaczego jest tak ważna dla wszystkich ekosystemów, nie tylko dla ekosystemów, które my, ludzie uważamy za „naturalne”, takie jak parki narodowe, czy rezerwaty. Jest ważne także w tych ekosystemach, które są zagospodarowane przez człowieka, w gospodarstwach rolnych i uprawach, a nawet w miejskich parkach. Bioróżnorodność umożliwia nam czerpanie z zasobów przyrody.

Nasza zdolność do egzystencji jako społeczeństwa zależy od różnorodności biologicznej naszej planety

Woda, którą pijemy, żywność i lekarstwa. To wszystko zawdzięczamy różnorodności biologicznej. Powietrze, którym oddychamy zostało oczyszczone i nasycone tlenem przez rośliny. Dwutlenek węgla, który wydychamy jest przez rośliny absorbowany.

Uprawa ziemi możliwa jest dzięki nasyceniu gleby różnego rodzaju bakteriami i grzybami, które rozkładają odpadki organiczne i czynią ziemię żyzną. Owady, nietoperze i ptaki umożliwiają zapylanie kwiatów i roślin, które uprawia człowiek.

 

Około 42% leków antynowotworowych pochodzi z naturalnych źródeł, np.:

  • barwinek różowy, pierwotnie pochodząca z Madagaskaru roślina, z której uzyskuje się substancje do skutecznego leczenia ziarnicy złośliwej, nowotworowej choroby układu chłonnego, a także białaczki limfatycznej.
  • cyklosporyna, to lek stosowany w leczeniu po przeszczepach, po raz pierwszy wyizolowany z grzybów Tolypocladium inflatum znalezionych w próbce ziemi pochodzącej z Norwegii.
  • aspiryna – jeden z najpowszechniejszych leków, w swojej naturalnej postaci znajduje się w korze białej wierzby. Kto wie, jakie leki możemy znaleźć w milionach nieodkrytych jeszcze gatunków roślin?

Kto wie, jakie leki możemy znaleźć w milionach nieodkrytych jeszcze gatunków roślin?

Autor: Arkadiusz Glaas

Źródło: Brak

Powiązane artykuły

Akcja Siemianówka akcją na pTAK!

Akcja Siemianówka akcją na pTAK!

30 sierpień 2012

Akcja Siemianówka to coroczne wydarzenie organizowane przez Koło Naukowe Biologów. Co roku od połowy lipca do końca października przyjeżdżają tu pasjonaci. Ornitolodzy, przyrodnicy, ale i Ci, którzy czują potrzebę pomocy w ochronie i badaniu p

WIĘCEJ >
Rybitwa Białoczelna

Rybitwa Białoczelna

15 styczeń 2015

Najmniejsza z rybitw.

WIĘCEJ >
Łabędź Krzykliwy

Łabędź Krzykliwy

29 październik 2014

Wielkością nie ustępuje dobrze nam znanym Łabędziom Niemym. Cały biały z żółtą nasadą dzioba i czarnym jego zakończeniem.

WIĘCEJ >