Bioróżnorodność

Bioróżnorodność

Co to jest bioróżnorodność? Bioróżnorodność to Ty i wszystkie formy życia, które Cię otaczają.

Bioróżnorodność to zróżnicowanie i zmienność genów, gatunków i ekosystemów, czyli zbiorowości roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz ich wzajemnych oddziaływań z otoczeniem.

Od przelotnego spotkania pszczoły z kwiatem na letniej łące po nieustanne i o wielkiej sile wzajemne oddziaływania powietrza, wody i ziemi – ekosystemy stanowią ostoję życia na Ziemi.

Wg Konwencji o różnorodności biologicznej, różnorodność gatunkowa to ,,zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi m.in. w ekosystemach lądowych, morskich i innych wodnych, jak też w zespołach ekologicznych, których organizmy te są częścią. Dotyczy to różnorodności wewnątrzgatunkowej i różnorodności na poziomie ekosystemów’’

Bioróżnorodność określa liczbę, różnorodność i zmienność organizmów żywych, a także to, w jaki sposób zmieniają się one w czasie i przemieszczają w przestrzeni.

 

Bioróżnorodność można rozważać na różnych poziomach:

  • bioróżnorodność gatunkową, czyli rozmaitość wszystkich roślin, zwierząt i mikroorganizmów występujących na Ziemi,
  • bioróżnorodność ekologiczną, a więc rozmaitość zgrupowań ekologicznych, biocenoz, ekosystemów i krajobrazów,
  • bioróżnorodność genetyczną, czyli rozmaitość genów obecnych w pulach genowych populacji różnych gatunków.

Dlaczego na tej stronie zajmujemy się bioróżnorodnością?

 

Dlatego, że bez bioróżnorodności nie byłoby życia na Ziemi, więc nie byłoby także człowieka jako gatunku. Jednocześnie jednak w historii naszej planety bioróżnorodność nigdy nie kurczyła się w takim tempie, jak obecnie.

Dlaczego jest tak ważna dla wszystkich ekosystemów, nie tylko dla ekosystemów, które my, ludzie uważamy za „naturalne”, takie jak parki narodowe, czy rezerwaty. Jest ważne także w tych ekosystemach, które są zagospodarowane przez człowieka, w gospodarstwach rolnych i uprawach, a nawet w miejskich parkach. Bioróżnorodność umożliwia nam czerpanie z zasobów przyrody.

Nasza zdolność do egzystencji jako społeczeństwa zależy od różnorodności biologicznej naszej planety

Woda, którą pijemy, żywność i lekarstwa. To wszystko zawdzięczamy różnorodności biologicznej. Powietrze, którym oddychamy zostało oczyszczone i nasycone tlenem przez rośliny. Dwutlenek węgla, który wydychamy jest przez rośliny absorbowany.

Uprawa ziemi możliwa jest dzięki nasyceniu gleby różnego rodzaju bakteriami i grzybami, które rozkładają odpadki organiczne i czynią ziemię żyzną. Owady, nietoperze i ptaki umożliwiają zapylanie kwiatów i roślin, które uprawia człowiek.

 

Około 42% leków antynowotworowych pochodzi z naturalnych źródeł, np.:

  • barwinek różowy, pierwotnie pochodząca z Madagaskaru roślina, z której uzyskuje się substancje do skutecznego leczenia ziarnicy złośliwej, nowotworowej choroby układu chłonnego, a także białaczki limfatycznej.
  • cyklosporyna, to lek stosowany w leczeniu po przeszczepach, po raz pierwszy wyizolowany z grzybów Tolypocladium inflatum znalezionych w próbce ziemi pochodzącej z Norwegii.
  • aspiryna – jeden z najpowszechniejszych leków, w swojej naturalnej postaci znajduje się w korze białej wierzby. Kto wie, jakie leki możemy znaleźć w milionach nieodkrytych jeszcze gatunków roślin?

Kto wie, jakie leki możemy znaleźć w milionach nieodkrytych jeszcze gatunków roślin?

Autor: Arkadiusz Glaas

Źródło: Brak

Powiązane artykuły

Zapytanie ofertowe - 1. cykl szkoleń dla Liderów i Edukatorów Regionalnych

Zapytanie ofertowe - 1. cykl szkoleń dla Liderów i Edukatorów Regionalnych

13 listopad 2014

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/01/11/2014 dotyczy: usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń specjalistycznych dla Liderów i Edukatorów Regionalnych w ramach projektu Bądź na pTAK!

WIĘCEJ >
Sosna zwyczajna

Sosna zwyczajna

05 październik 2010

Wysokie drzewo, z długimi igłami zamiast liści i do tego gubiące okrągłe szyszki, czy wiesz o jakim drzewie mowa? No oczywiście jest to sosna!

WIĘCEJ >
Nie musisz kochać drzew.

Nie musisz kochać drzew.

03 lipiec 2015

Wystarczy, że kochasz siebie i swoich bliskich...

WIĘCEJ >