Bioróżnorodność

Bioróżnorodność

Co to jest bioróżnorodność? Bioróżnorodność to Ty i wszystkie formy życia, które Cię otaczają.

Bioróżnorodność to zróżnicowanie i zmienność genów, gatunków i ekosystemów, czyli zbiorowości roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz ich wzajemnych oddziaływań z otoczeniem.

Od przelotnego spotkania pszczoły z kwiatem na letniej łące po nieustanne i o wielkiej sile wzajemne oddziaływania powietrza, wody i ziemi – ekosystemy stanowią ostoję życia na Ziemi.

Wg Konwencji o różnorodności biologicznej, różnorodność gatunkowa to ,,zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi m.in. w ekosystemach lądowych, morskich i innych wodnych, jak też w zespołach ekologicznych, których organizmy te są częścią. Dotyczy to różnorodności wewnątrzgatunkowej i różnorodności na poziomie ekosystemów’’

Bioróżnorodność określa liczbę, różnorodność i zmienność organizmów żywych, a także to, w jaki sposób zmieniają się one w czasie i przemieszczają w przestrzeni.

 

Bioróżnorodność można rozważać na różnych poziomach:

  • bioróżnorodność gatunkową, czyli rozmaitość wszystkich roślin, zwierząt i mikroorganizmów występujących na Ziemi,
  • bioróżnorodność ekologiczną, a więc rozmaitość zgrupowań ekologicznych, biocenoz, ekosystemów i krajobrazów,
  • bioróżnorodność genetyczną, czyli rozmaitość genów obecnych w pulach genowych populacji różnych gatunków.

Dlaczego na tej stronie zajmujemy się bioróżnorodnością?

 

Dlatego, że bez bioróżnorodności nie byłoby życia na Ziemi, więc nie byłoby także człowieka jako gatunku. Jednocześnie jednak w historii naszej planety bioróżnorodność nigdy nie kurczyła się w takim tempie, jak obecnie.

Dlaczego jest tak ważna dla wszystkich ekosystemów, nie tylko dla ekosystemów, które my, ludzie uważamy za „naturalne”, takie jak parki narodowe, czy rezerwaty. Jest ważne także w tych ekosystemach, które są zagospodarowane przez człowieka, w gospodarstwach rolnych i uprawach, a nawet w miejskich parkach. Bioróżnorodność umożliwia nam czerpanie z zasobów przyrody.

Nasza zdolność do egzystencji jako społeczeństwa zależy od różnorodności biologicznej naszej planety

Woda, którą pijemy, żywność i lekarstwa. To wszystko zawdzięczamy różnorodności biologicznej. Powietrze, którym oddychamy zostało oczyszczone i nasycone tlenem przez rośliny. Dwutlenek węgla, który wydychamy jest przez rośliny absorbowany.

Uprawa ziemi możliwa jest dzięki nasyceniu gleby różnego rodzaju bakteriami i grzybami, które rozkładają odpadki organiczne i czynią ziemię żyzną. Owady, nietoperze i ptaki umożliwiają zapylanie kwiatów i roślin, które uprawia człowiek.

 

Około 42% leków antynowotworowych pochodzi z naturalnych źródeł, np.:

  • barwinek różowy, pierwotnie pochodząca z Madagaskaru roślina, z której uzyskuje się substancje do skutecznego leczenia ziarnicy złośliwej, nowotworowej choroby układu chłonnego, a także białaczki limfatycznej.
  • cyklosporyna, to lek stosowany w leczeniu po przeszczepach, po raz pierwszy wyizolowany z grzybów Tolypocladium inflatum znalezionych w próbce ziemi pochodzącej z Norwegii.
  • aspiryna – jeden z najpowszechniejszych leków, w swojej naturalnej postaci znajduje się w korze białej wierzby. Kto wie, jakie leki możemy znaleźć w milionach nieodkrytych jeszcze gatunków roślin?

Kto wie, jakie leki możemy znaleźć w milionach nieodkrytych jeszcze gatunków roślin?

Autor: Arkadiusz Glaas

Źródło: Brak

Powiązane artykuły

Czy możemy zmienić świat?

Czy możemy zmienić świat?

16 październik 2013

Sceptycy powiedzą zdecydowanie "nie", realiści powiedzą "nie", optymiści powiedzą zdecydowanie "tak". Więc kogo słuchać? Słuchajcie państwo nas! Każdy może zmieniać świat na lepsze. My tak zrobiliśmy razem z podopiecznymi Stowarzyszenia Mie

WIĘCEJ >
Bioróżnorodność jest w mieście! Zapraszamy do Trójmiasta!

Bioróżnorodność jest w mieście! Zapraszamy do Trójmiasta!

10 maj 2015

W eter wysyłamy plotkę, że ONA jest w mieście. Jak na gwiazdę przystało wdzięczyć się będzie w Trójmieście. Nie wybiera tym razem ustronnego miejsca i nie będzie się chować przed publicznością. Podążaj z nami w ślad za Nią.

WIĘCEJ >
Konkurs na stworzenie dwóch gier edukacyjnych

Konkurs na stworzenie dwóch gier edukacyjnych

02 lipiec 2015

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WIĘCEJ >