Parki Narodowe & Rezerwaty

Świętokrzyski Park Narodowy

Park powstał w 1950r., natomiast w 1996r. został powiększony o część Pasma Klonowskiego i kompleks leśny Zapusty.

Obecnie zajmuje obszar 7626,45 ha i obejmuje Łysogóry z najwyższymi wzniesieniami w Górach Świętokrzyskich – Łysicą (612 m n.p.m.) i Łysą Górą (595 m n.p.m.), część Pasma Pokrzywiańskiego z Chełmową Górą (351 m n.p.m.), część Doliny Wilkowskiej i Dębniańskiej oraz ww. część Pasma Klonowskiego z górami: Psarską (415 m n.p.m.), Miejską (426 m n.p.m.) i Bukową (484 m n.p.m.). Otulina Parku wynosi 20786,07 ha.

 

Łącznie na obszarze Parku wyodrębniono 5 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 1731,30 ha (ok. 23% powierzchni Parku). Każdy z nich chroni specyficzne elementy krajobrazu i przyrody ożywionej. W obszarze ochrony ścisłej „Chełmowa Góra” ochroną zostały objęte naturalne stanowiska modrzewia polskiego, natomiast w obszarze ochrony ścisłej “Łysica” – fragment puszczy jodłowej (typowy, paprociowy i z jeżyną gruczołowatą), w którym procesy przyrodnicze przebiegają w sposób spontaniczny (od ponad 80 lat nie podlega bezpośredniej ingerencji człowieka). Wielogatunkowy i różnowiekowy drzewostan o naturalnej złożonej strukturze składa się tutaj z jodły i buka, z domieszką jawora, klonu zwyczajnego i lipy szerokolistnej. Znajdują się tutaj również przepiękne wychodnie skał kwarcytowych.

 

Większość powierzchni Parku (ok. 95% ) zajmują lasy, w tym szczególnie cenne lasy jodłowe (z niesamowicie wyglądającymi olbrzymimi, starymi okazami zwanymi „jodłami mamucimi”) i jodłowo-bukowe, buczyny, grąd subkontynentalny oraz bory świeże, bagienne, mieszane, łęg olszowy. Na obrzeżach większych gołoborzy rozwinął się zespół jarzębiny świętokrzyskiej z dominującym jarząbem pospolitym (jako jeden z pierwszych drzew potrafi zakorzenić się wśród bloków skalnych i niewielkiej ilości gleby) i wkraczającymi później świerkiem i jodłą. Ze zbiorowisk nieleśnych warto wymienić młaki niskoturzycowe, łąkiwilgotne i świeże (sitowo-trzęślicowe, ostrożeniowe, rajgrasowe).

 

Lasy Parku są niesamowicie bogate – stwierdzono tu występowanie ponad 859 gatunków roślin (w tym 35 gatunków drzew, 272 gatunki glonów, ponad 450 gatunków grzybów wielkoowocnikowoych i ok. 340 gatunków porostów) i ponad 1700 gatunków zwierząt (w tym 150 gatunków ptaków – 118 gatunków lęgowych, 45 gatunków ssaków, 14 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 66 gatunków ślimaków lądowych, 187 gat. pająków i ponad 1500 gatunków owadów).

 

Istotnym elementem Parku są pokaźnych rozmiarów gołoborza (m. in. na Łysej Górze) oraz torfowiska wysokie i przejściowe. Gołoborza, czyli obszary „bez boru” zbudowane są z bloków kambryjskiego piaskowca, występują na stokach pasma Łysogór i zajmują obszar ok. 22 ha. Czym różnią się gołoborza od rumowisk skalnych powstających dziś np. w Tatrach? Przede wszystkim czasem powstania i położeniem – powstały w plejstocenie podczas zlodowacenia bałtyckiego na skutek rozsadzania skał przez zamarzającą w szczelinach skalnych wodę (dziś ulegają jedynie erozji), a położone są poniżej górnej granicy lasu. Gołoborza są formacją ubogą florystycznie – skały porasta roślinność pionierska: porosty, mchy naskalne, wątrobowce. Również fauna nie jest bogata – wśród skał żyją ślimaki (m.in. poczwarkówka alpejska, krążałki plamisty i obły, jeżynka, szklarki zielonawa i płaska, przeźrotka czosnkowa, pająki, lubiące wygrzewać się na słońcu zmiennocieplne gady – jaszczurki zwinka i żyworodna oraz gniewosz plamisty.

 

Park poznawać można wędrując szlakami pieszymi, rowerowymi i konnymi.

 

Świętokrzyski Park Narodowy

ul. Suchedniowska 4 26-010 Bodzentyn

Tel./fax. 041 311-51-06 albo 041 311-50-25

e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl

www.swietokrzyskipn.org.pl

Autor: brak

Źródło: brak

Powiązane artykuły

Ogród na pTAK!

01 październik 2010

Ogród na pTAK!

WIĘCEJ >
Przyłącz się do nas na Facebooku

Przyłącz się do nas na Facebooku

14 październik 2010

Dołącz do naszej społeczności na Facebooku! Jest nas już 1000 miłośników Akcji pTAK.

WIĘCEJ >
Zapytanie ofertowe - noclegi, wyżywienie - 1. cykl szkoleń dla Liderów i Edukatorów Regionalnych

Zapytanie ofertowe - noclegi, wyżywienie - 1. cykl szkoleń dla Liderów i Edukatorów Regionalnych

24 październik 2014

Zapytanie ofertowe nr pTAK!3/01/10/2014 dotyczy: usługi w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia i cateringu podczas pierwszego cyklu szkoleń organizowanego dla Liderów i Edukatorów Regionalnych w ramach projektu Bądź na pTAK!

WIĘCEJ >